In de media

PXL-fonds moet regionale innovatie versterken

2/12/2016

Hogeschool PXL start met fondsenwerving om regionale innovatie te versterken. Onder andere projecten rond zorg en samenlevingsopbouw krijgen zo een  extra financiële stimulans. Het PXL-fonds zal ervoor zorgen dat bestaande onderzoeksresultaten sneller in de praktijk worden uitgerold. Daarnaast wordt het fonds aangewend voor initiatieven die binnen de gebruikelijke financiering onmogelijk zijn, en die de regio ten goede komen. Dankzij gewijzigde wetgeving genieten schenkers aan het PXL-fonds van een fiscaal gunsttarief. Hetzelfde tarief was eerder al van toepassing voor giften aan universiteiten en universitaire ziekenhuizen.

“We zijn tevreden  met de nieuwe regelgeving,” zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. “Bij ons hebben zich vroeger al succesvolle ondernemers gemeld die aan onze hogeschool hebben gestudeerd, maar bij een gift geen gebruik konden maken van dit fiscaal gunstregime. Met de schenkingen die we in het PXL-fonds ontvangen willen we projecten die kansen geven aan onze regio en onze jongeren doen groeien.”

Het PXL-fonds mikt op initiatieven in het teken van samenlevingsopbouw, maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal engagement. Door meer financiële draagkracht kan bijvoorbeeld een project rond kansarmoede breder uitgerold worden. Hogeschool PXL test een methodologie om kansarmen uit de cyclus van schuldbemiddeling te halen, en voerde recent in één Limburgse gemeente een onderzoek uit naar de rol van het lokale bestuur en de welzijnsorganisaties inzake kinderarmoede. De verbeterde methodiek implementeren in de hulpverlening van alle 44 Limburgse gemeenten, of het armoedeonderzoek uitbreiden naar alle gemeenten, zijn twee voorbeelden waar het PXL-fonds het verschil kan maken.

Daarnaast biedt het PXL-fonds ook mogelijkheden om ervaringen van Limburgse jongeren te verbeteren en internationale samenwerkingen op poten te zetten. De hogeschool speelt met de idee om multidisciplinaire studententeams gedurende een aantal maanden in een internationaal werkveld in te schakelen. Studenten uit verschillende opleidingen vormen dan een Bright International Team. Ze leren van elkaar, staan midden in de praktijk en doen internationale ervaring op.
Giften aan het PXL-fonds zijn fiscaal voordelig vanaf 40 euro per jaar. De belastingvermindering voor giften aan een hogeschool bedraagt 45 procent van het bedrag. Maximum mag een gift 10 procent van het netto-inkomen uitmaken met een absolute grens van 376.000 euro voor 2016 (aanslagjaar).
Meer informatie over het PXL-fonds

Verschenen

"PXL-fonds moet regionale innovatie versterken" - LimburgActueel.be

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be