In de media

"Reclame en informatie moeten samen toegediend worden"

3/12/2016

Opinie door Herve Van de Weyer
Opleidingshoofd Communicatiemanagement
Het Belang van Limburg

Test Aankoop vraagt dat reclame voor geneesmiddelen zonder voorschrift helemaal worden verboden. De consument moet beter worden beschermd tegen de invloed van de farmaceutische industrie.

Ik ga er geen doekjes om winden. Reclame heeft een doel voor ogen: een product of dienst bekend(er) maken. En die bekendheid leidt best tot een verkoop. Anders zou het slechte reclame zijn. Reclame voor geneesmiddelen zonder voorschrift hebben ook dat doel voor ogen. En dat zou, volgens Test Aankoop, leiden tot overconsumptie.

Alweer krijgt de reclame de Roetpiet toebedeeld. In het alcoholdebat was dat ook al het geval. Reclame krijgt daarmee meer aandacht dan de daadwerkelijke kracht en impact van reclame. Test Aankoop gaat er van uit dat consumenten zich gedwee laat beïnvloeden door reclame. En, dat die consumenten na het zien van de reclame naar de apotheek hollen. Was het maar. Loopt u direct naar de winkel als u de reclame gezien hebt van, bijvoorbeeld, Motilium of Gaviscon? Nee, toch? Als dat wel het geval zou zijn, zouden de reclamejongens door het gat in de ozonlaag springen. Die macht of kracht heeft reclame niet. En alleen al daarom is het verbieden van reclame voor geneesmiddelen zonder voorschrift een dom idee. Trouwens, reclame voor geneesmiddelen is al onderworpen aan een specifieke wetgeving die gericht is op een rationeel gebruik van de geneesmiddelen (wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik). En die wetgeving is al zeer strikt.

Reclame en informatie:  samen toedienen, maar niet op nuchtere maag

Reclame zorgt er dus voor dat een product bekend is of wordt. Dat het vertrouwd in de oren klinkt als een dokter het voorschrijft of als een apotheker het uitreikt. Waar reclame zorgt voor bekendheid, dient informatie tot een goed gebruik van een geneesmiddel. En daar ligt een grote rol weggelegd voor de dokters en apothekers. Het is hun taak om de patiënten te informeren. Volledig, correct, objectief, up-to-date en vooral onpartijdig. Die informatie is van cruciaal belang. En daar wringt het schoentje veel meer. Daar kan zelfs Compeed geen oplossing bieden.  Dokters en apothekers gaan graag en snel in op een vraag van de patiënt in het voorschrijven en uitreiken van geneesmiddelen. Klant is koning. En dat lijkt bij de zorgverstrekkers meer dan ooit het geval.  Weigert uw apotheker u Voltaren (bewegen blijft een plezier)? Of Bisolvon (je vertrouwde keuze bij hoest)? Ik dacht het niet. En, vooral, geeft hij tekst en uitleg bij eventuele nevenwerkingen? Vertelt een dokter dat, en ik citeer Test Aankoop, “het zuigen op een gewoon snoepje de keelpijn bijna even goed verlicht als Strepfen”? Neen, dat doet hij niet. Een dokter en een apotheker doet immers ook aan klantenbinding, speelt in op de vraag van de patiënt. Precies daarom moet reclame en informatie samen toegediend worden. En dan heeft reclame geen negatieve nevenwerkingen.

Verschenen

Opiniestuk door Herve Van de Weyer

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be