GIP

Elk jaar zijn verschillende PXL-lectoren intensief betrokken bij de beoordeling van de geïntegreerde proeven (GIP’s) uit het technisch secundair onderwijs. Ze nemen als ‘mentor’ deel aan tussentijdse en finale begeleidings- en evaluatiemomenten en zetelen in de examenjury’s.

 

Indien uw school nog op zoek is naar bijkomende deelnemers voor de jury's dan kan u uiteraard rechtstreeks contact opnemen met het departement of de opleiding waarmee u contacten heeft. Indien u (nog) geen contactpersoon hebt binnen de hogeschool kan u contact opnemen met de contactpersoon secundair onderwijs die u snel naar de juiste persoon zal doorverwijzen.