Proclamatie 2de zittijd, september 2014

Proficiat aan alle afgestudeerden!