Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Onze directies

De werking van de centrale diensten van Hogeschool PXL wordt opgedeeld binnen vijf directies. Daarnaast wordt de algemene werking van de hogeschool gecoördineerd vanuit de Algemene Directie onder leiding van Algemeen Directeur Ben Lambrechts.

 

Algemene Directie Algemeen Directeur: de heer Ben Lambrechts

Beleidsdomeinen:

 • algemene coördinatie
 • domein interne audit

    
Directie Onderwijs & Studentenbeleid

Directeur: mevrouw Heidi Croes

Adjunct Algemeen Directeur

Beleidsdomeinen:

 • domein studentenzaken
 • domein studentenvoorzieningen
 • domein onderwijs
 • domein kwaliteitszorg onderwijs
 • domein internationalisering
 • domein bibliotheek
 • domein onthaal en campussecretariaat
 • domein levenslang leren
Heidi Croes, directeur Onderwijs & Studentenbeleid
   
Directie Bedrijfsvoering & Financiën Directeur: mevrouw Tinne Lommelen

Beleidsdomeinen:

 • domein financieel beleid
 • domein financiën
 • domein bestuurszaken
 • domein (beleids)coördinatie, ondersteunende diensten
 • domein kwaliteitszorg centrale diensten
 
   
Directie Onderzoek & Dienstverlening Directeur: de heer Wouter Hustinx

Beleidsdomeinen:

 • domein onderzoek en dienstverlening
 • domein catering

   
Directie Infrastructuur & Facilitair Beheer Directeur: mevrouw Marijke Maes

Beleidsdomeinen:

 • domein campusbeheer en logistiek
 • domein aankoop
 • domein gebouwen en techniek
 • domein duurzaamheid en mobiliteit
   
Directie Communicatie & Events Directeur: de heer Gerrit Schuermans

Beleidsdomeinen:

 • domein communicatie
 • domein PXL-NeXT
 
   
Directie Personeel & Organisatie Directeur: de heer Geert Masuy

Beleidsdomeinen:

 • domein HRM
 • domein IT