Onze directies

De werking van de centrale diensten van Hogeschool PXL wordt opgedeeld binnen vijf directies. Daarnaast wordt de algemene werking van de hogeschool gecoördineerd vanuit de Algemene Directie onder leiding van Algemeen Directeur Ben Lambrechts.

 

Algemene Directie Algemeen Directeur: de heer Ben Lambrechts

Beleidsdomeinen:

 • algemene coördinatie
 • domein interne audit
 • domein communicatie
 • domein bestuurszaken

Ben Lambrechts, algemeen directeur Hogeschool PXL

    
Directie Onderzoek & Dienstverlening Directeur: mevrouw Astrid Hannes

Beleidsdomeinen:

 • domein onderzoek en dienstverlening
 • domein PXL-Congress
 • domein catering

Astrid Hannes, directeur Onderzoek & Dienstverlening

   
Directie Financiën & Facilitair Management Directeur: mevrouw Marijke Maes

Beleidsdomeinen:

 • domein financieel beleid
 • domein financiën
 • domein campusbeheer en logistiek
 • domein aankoop
 • domein gebouwen en techniek
Marijke Maes, directeur Financiën & Facilitair Management
   
   
Directie Personeel & Organisatie Directeur: de heer Geert Masuy

Beleidsdomeinen:

 • domein HRM
 • domein IT

Geert Masuy, directeur Personeel & Organisatie

   

Directie Onderwijs & Studentenbeleid

Directeur: mevrouw Heidi Croes

Beleidsdomeinen:

 • domein studentenzaken
 • domein studentenvoorzieningen
 • domein onderwijs
 • domein kwaliteitszorg
 • domein internationalisering
 • domein bibliotheek
 • domein onthaal en campussecretariaat

Heidi Croes, directeur Onderwijs & Studentenbeleid