Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Informatie voor ouders

Het is niet altijd even eenvoudig om het doen en laten van uw zoon of dochter van 'A' tot 'Z' te volgen, maar over één zaak wil u ongetwijfeld correct en up to date geïnformeerd blijven: zijn of haar studiekeuze en studieloopbaan. Met deze pagina willen we u hierbij alvast helpen. We hebben alle informatie gebundeld die voor u als ouder belangrijk is. Uiteraard vindt u elders op deze wesite alle andere info over onze hogeschool.  

Over onze hogeschool en onze opleidingen

Hogeschool PXL is een moderne, ondernemende, netwerkende en onderzoekende hogeschool, en de tweede thuis voor ruim 9645 studenten en 1850 personeelsleden.

Hier vindt u meer informatie over waar we als hogeschool voor staan. 

Hogeschool PXL organiseert 17 graduaat-, 19 bachelor- en 2 masteropleidingen in
9 departementen, verspreid over 5 campussen gevestigd in Hasselt, Diepenbeek en Genk. We kunnen jaarlijks fier zijn op ruim 1850 afgestudeerde professionals.

Ontdek ons volledig opleidingsaanbod

Tips voor een goede studiekeuze

Wanneer het einde van de middelbare schoolcarrière van uw zoon of dochter in zicht komt, duikt een nieuwe uitdaging op. De keuze om verder te studeren, een gepaste opleiding te vinden en te kiezen waar men deze wil gaan volgen, is vaak niet eenvoudig.

Doorgaans onderscheiden we een zestal stappen die leiden tot een definitieve studiekeuze . De studiekeuzebegeleider van de middelbare school, het CLB, infoverstrekkers tijdens de SID-in beurs spelen hierbij allen hun rol. Om het proces dat uw zoon of dochter doorloopt beter te begrijpen kan u zich hierover informeren via onze webpagina 'hulp bij je studiekeuze'. Hier beschrijven we de stappen in het keuzeproces en vindt u links naar de belangrijkste online belangstellingsproeven, beroepen- en studiekeuzetests.

Uw rol als ouder in dit proces is niet te onderschatten. Als ouder bent u de belangrijkste supporter! Niet alleen tijdens het studiekeuzeproces, maar ook tijdens de studieloopbaan van uw studerende zoon of dochter. Wie wil verder studeren moet op het juiste moment de motivatie vinden om werk te maken van zijn of haar studiekeuze. Hierbij is een helpende hand soms nodig, al was het maar om taxidienst te spelen naar infodagen of openlesdagen. En ook tijdens de studie blijft u belangrijk om uw zoon of dochter te steunen en blijvend te motiveren wanneer dit nodig is.

Toekomstige studenten die een studiekeuze willen maken moeten een goed zicht krijgen op wie ze zelf zijn, en welke toekmost ze voor ogen hebben. Wat is hun persoonlijkheid, en over welke kennis en vaardigheden beschikken zij? Als ze hierover van gedachten kunnen wisselen met familie en vrienden kunnen ze deze belangrijkse stap in het proces nemen. 

Wie kent zijn kind beter dan vader of moeder? Het is dan ook vaak heel leerrijk - én gewoon leuk - om online tools te gebruiken die de persoonlijkheid, interesses, kennis en vaardigheden in kaart brengen. Ook bij een eventuele heroriëntering (verandering van studierichting) kan dit belangrijk zijn.

Smart Start @ PXL

Leerlingen in het laatste jaar van het secundair onderwijs die graag verder willen studeren, kunnen een slimme start nemen met ons aanbod van Smart Start @ PXL.

Een studiekeuze maken is geen eenvoudige opdracht. Het aanbod aan studierichtingen in het hoger onderwijs is enorm groot en de hoeveelheid aan informatie nog groter.

Hogeschool PXL geeft leerlingen uit het laastste jaar secundair onderwijs de kans om een beperkt aantal opleidingsonderdelen te volgen in een professionele bacheloropleiding naar keuze. Wanneer zij geslaagd zijn voor deze opleidingsonderdelen krijgen ze hiervoor een vrijstelling als ze in het volgend academiejaar inschrijven voor deze opleiding aan Hogeschool PXL. .

Meer info over Smart Start @ PXL

Hoger onderwijs vandaag

Het hoger onderwijs van vandaag ziet er totaal anders uit dan dat van pakweg twintig of dertig jaar geleden . Terminologie als licentiaten en A1 of GPB bestaan niet meer en zijn vervangen door 'bachelor', 'master', ...  Het systeem van het leerkrediet werd ingevoerd en er bestaat zoiets als toleranties bij de deliberaties.

Om u enigszins wegwijs te maken in het hoger onderwijslandschap en haar jargon kan u alvast onderaan deze pagina de presentaties van onze jaarlijkse ouderinfoavond raadplegen waarin de hoofdzaken kort samengevat worden.

Nog meer nuttige informatie vindt u in onze infobrochure voor ouders

Studentenbegeleiding aan Hogeschool PXL

In de middelbare school worden uw zoon en dochter goed opgevolgd. Als het  om een of andere reden niet goed gaat heeft de klastitularis of een collega dat snel in de gaten. Veel ouders vragen zich af of hun kind niet zal verloren lopen in de grote massa studenten aan de hogeschool. Hogeschool PXL heeft heel sterk ingezet op een sterk uitgebouwde studentenbegeleiding, zowel in groep als individueel. Zowel trajectbegeleiders, studentenondersteuners als ombudspersonen staan paraat om uw zoon of dochter bij te staan.

We hebben vier 'student points' ingericht om de drempel om hulp te zoeken zo laag mogelijk te maken. Onze student points zijn groene zones op de gelijkvloerse verdieping van elke campus waar iedereen met vragen terecht kan, met of zonder afspraak. U kan er hier meer over lezen.

Nuttige downloads

Hogeschool PXL heeft verschillende folders over studeren in het hoger onderwijs. Die kan u hier terugvinden.

Jaarlijkse PXL-Ouderinfoavond

Om u als ouder goed te informeren, organiseren we jaarlijks een infoavond voor ouders. Op deze avond lichten we onder meer toe welke studiecontracten en studietrajecten mogelijk zijn aan de hogeschool, welke informatie op een rapport staat, op welke basis gedelibereerd wordt, en op welke studentenbegeleiding onze studenten een beroep kunnen doen. Ook het leerkrediet en de gevolgen daarvan lichten we dan toe.

Hieronder vindt u de presentaties van onze vorige ouderinfoavond van 23 oktober 2019:

PXL-Business

 PXL-Digital

PXL-Education

PXL-Green & Tech

PXL-Healthcare

PXL-Media & Tourism

PXL-MAD School of Arts

PXL-Music

PXL-Social Work

Infobrochure voor ouders

Alle nuttige informatie voor ouders van studenten aan Hogeschool PXL hebben kan u nalezen in de brochure 'Een slimme start aan Hogeschool PXL'.