Maatregelen i.v.m. coronavirus

Onderwijs voor en na 18 mei

Sinds donderdag 12 maart zijn onze deuren gesloten en zetten we maximaal en succesvol in op online onderwijs. Dinsdag 24 maart werd in overleg met alle andere hogescholen beslist om tot 18 mei verder in te zetten op online onderwijs .

Na 18 mei zullen we dan zo contactluw mogelijk terug opstarten. Dit uiteraard onder voorbehoud van en rekening houdend met eventuele andere beslissingen vanwege de overheid.

Dit betekent concreet dat onderwijsactiviteiten waar minimaal contactonderwijs voor nodig is, zoals stages, werkplekleren en practica, terug kunnen doorgaan mits de nodige maatregelen van veiligheid en social distancing.

Doel Hogeschool PXL = het jaar afronden zonder studieduurverlenging

Vertrekkend vanuit dit scenario gaan we nu binnen jullie opleidingen verder werken aan de concretisering van deze beslissing over ‘online’ tot 18 mei en ‘contactluw’ na 18 mei.

Ons doel is dat jullie zonder studieduurverlenging het jaar kunnen afronden zoals voorzien en dat we maximaal proberen de vakantieperiode te vrijwaren.

We bekijken samen met de opleidingen wat kan en mogelijk is voor en na 18 mei. We volgen hierbij ook kort op wat de overheid ondertussen beslist en welke scenario’s zij zal voorzien in het zogenaamde ‘overmachtdecreet’ dat voor onderwijs in de maak is.

Welke maatregelen zijn zoal mogelijk?

  • Schuiven in de planning van jullie onderwijsactiviteiten zoals het naar voor halen van theoretische lessen en eventueel ook examens waar dit mogelijk is, om in de periode na 18 mei maximaal ruimte te laten voor het inhalen van stages, werkplekleren en practica.
  • In samenspraak met het werkveld vervangopdrachten voorzien zodat de competenties binnen stages en werkplekleren op een alternatieve manier kunnen worden bereikt en dat er een eindevaluatie kan plaatsvinden.
  • Een alternatieve invulling geven van practica rekening houdend met de te behalen competenties.
  • Online examens organiseren.
  • Alternatieve evaluatievormen organiseren.

Uiteraard zijn er in overleg nog vele andere creatieve maatregelen mogelijk!

We concretiseren momenteel samen met de opleidingen dit alles en communiceren per opleiding en waar nodig case per case.