FAQ Covid-19

In tijden van corona komen heel wat vragen op ons af. We bundelen de vragen in deze rubriek 'Frequently asked questions (FAQ)' zodat we jullie goed kunnen informeren over hoe onze hogeschool hiermee omgaat en welke stappen ondernomen werden om een veilige fase van contactluw onderwijs na 18 mei 2020 te kunnen ingaan.

We deelden de FAQ in deze rubrieken in:

 • Lessen en examens
 • Begeleiding en diensten
 • Veiligheid en welzijn.

Daarnaast stelde de Directie Financiën & Facilitair Management een PXL-draaiboek 'Heropstart contactluwe campus' op dat de belangrijkste maatregelen weergeeft die getroffen worden bij de contactluwe heropstart van Hogeschool PXL en die gelden voor alle personeelsleden, studenten en bezoekers.

Heb je toch nog vragen of bemerkingen? Dan kan je hiervoor terecht bij:

FAQ Lessen & examens

 • Krijg ik na 18 mei 2020 terug les op de campus?

  Ons onderwijs gaat na 18 mei 2020 online verder, daar waar het kan. Enkel practica, labo's, ateliers en andere praktijkopleidingsonderdelen kunnen na 18 mei 'on campus' georganiseerd worden na beslissing van je opleiding. Deze onderwijsactiviteiten gaan door in kleine groepen en met respect voor de regels van social distancing en hygiëne.

  Je opleiding / departement communiceerde reeds om welke opleidingsonderdelen dit gaat.

  We zien erop toe dat er per campus maximaal 15 % van het normale aantal studenten aanwezig is. De onderwijsactiviteiten zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden in dagdelen. Je mag enkel naar de campus komen voor deze onderwijsactiviteiten. Andere aanwezigheden worden niet aanvaard. Onmiddellijk na de onderwijsactiviteit dien je ook de campus te verlaten.

  Daarnaast worden op de campus 'silent places' ingericht voor studenten die zich in uitzonderlijke omstandigheden bevinden waardoor het voor hun onmogelijk is om te studeren in hun thuisomgeving. Hiervoor kan je via socialedienst@pxl.be een aanvraag doen om apart op de campus te studeren.

 • Wat indien ik vanaf 18 mei 2020 niet naar de campus kan of wil komen voor geplande onderwijsactiviteiten?

  Enkel als je zelf risicopatiënt bent of een gezinslid behoort tot de risicopatiënten, kan je uitzonderlijk de toestemming krijgen om je onderwijsactiviteiten niet 'on campus' verder te zetten. Je opleiding zoekt dan voor jou een oplossing op maat. Dit kan een vervangopdracht, een uitgestelde zittijd of een andere oplossing op maat zijn.

  Hiervoor is geen ziektebriefje vereist om je afwezigheid te staven, maar wel een attest van je behandelend geneesheer.

 • Hoe en wanneer kan ik mijn stage of werkplekleren terug aanvatten?

  Vanaf 6 mei 2020 starten we binnen onze hogeschool het werkplekleren en de stages terug op. Dit gebeurt in overleg met het bedrijf of de organisatie en je opleiding, en we volgen hierbij de richtlijnen en veiligheidsmaatregelen die gelden voor de sector.

  De concrete startdatum wordt gecommuniceerd door je opleiding. Bedrijven kunnen ook beslissen dat de stage of het werkplekleren online verdergezet kan worden.

 • Wat als ik mijn stage of werkplekleren niet kan of wens verder te zetten?

  Enkel als je zelf risicopatiënt bent of een gezinslid behoort tot de risicopatiënten, kan je uitzonderlijk de toestemming krijgen om je stage of werkplekleren niet verder te zetten in het bedrijf of de organisatie. Je opleiding zoekt dan voor jou een oplossing op maat. Dit kan een vervangopdracht, een uitgestelde zittijd of een andere oplossing op maat zijn.

  Hiervoor is geen ziektebriefje vereist om je afwezigheid te staven, maar wel een attest van je behandelend geneesheer.

 • Ik kan me thuis niet concentreren. Wordt er een ruimte ingericht om te studeren op de campus tijdens de eerste zittijd?

  In principe studeer je bij je thuis of op je kot. De hogeschool heeft een online ruimte voorzien waar studenten virtueel samen kunnen studeren en ontspannen (PXL/Blokpunt). Je kunt deze online studieruimte terugvinden in Microsoft Teams via deze link.

  Enkel studenten die zich in uitzonderlijke omstandigheden bevinden waardoor het voor hun onmogelijk is om te studeren in hun thuisomgeving, kunnen via socialedienst@pxl.be een aanvraag doen om apart op de campus te studeren. De hogeschool voorziet voor deze studenten een beperkt aantal plaatsen rekening houdend met social distancing en hygiëne. Deze plaatsen worden na goedkeuring per dag toegewezen.

 • Hoe verlopen de examens aan Hogeschool PXL tijdens de eerste zittijd?

  De examens gaan in principe online door tenzij de aard van het opleidingsonderdeel of een specifieke situatie eigen aan de student online examens niet toelaten. In dat geval worden de examens 'on campus' georganiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels van social distancing en hygiëne (zie richtlijnen die je hierover op je campus vindt). Je ontving uiterlijk in de week van 4 mei 2020 je examenregeling.

 • Welke richtlijnen gelden er bij online examens?

  Voor de online examens zijn er enkele afspraken opgesteld. De volledige richtlijnen (met zowel afspraken als technische uitleg) worden door je departement of je opleiding op Blackboard geplaatst en zijn daar blijvend te raadplegen.

 • Ik heb een functiebeperking. Welke regels gelden dan bij het afleggen van online examens?

  Ook voor online examens kan je aanspraak maken op je examenfaciliteiten als je die gekregen hebt. De studentenondersteuners zijn momenteel de studenten met examenfaciliteiten aan het contacteren om te overlopen hoe de opleiding dit zal aanpakken. Voor individuele problemen op vlak van faciliteiten tijdens online examens zullen er alternatieven op maat uitgewerkt worden. Het is belangrijk dat je snel communiceert met je studentenondersteuner als je problemen verwacht op vlak van faciliteiten tijdens online examens. Zo kunnen er tijdig alternatieven uitgewerkt worden.

 • Wat dien ik te doen wanneer ik ziek ben tijdens een online examen?

  De regels rond gewettigde afwezigheid blijven gewoon van kracht. Als je ziek bent, bewijs je dit met een doktersattest dat tijdig geüpload wordt via het studentenportaal. Je brengt ook de betrokken lector(en) per mail op de hoogte van de situatie. Zie ook artikel 27 'Aan- en afwezigheid student' in de examenregeling van Hogeschool PXL.

  Opgelet: ben je ziek en heb je een attest, dan maak je ook effectief geen examens op de dagen dat je ziek bent. Als je door je ziekte halverwege zou moeten afhaken, kunnen we immers geen rekening meer houden met je ziekteattest aangezien je zelf tóch met je examen begonnen bent.

 • Wat doe ik als ik een (technisch) probleem heb tijdens een online examen?

  Op voorhand wordt doorgegeven hoe je je lector kan bereiken bij problemen tijdens het examen. In principe houd je je hierbij aan volgend stappenplan:

  • Bij inhoudelijke vragen kan je terecht op de daartoe voorziene plek op Blackboard.
  • Heb je problemen met inloggen in de browser, krijg je een tool niet opgestart, kan je niet aan je examen beginnen, ... Schakel dan over naar Microsoft Teams en neem contact op met je lector en/of de Dienst IT.
  • Heb je een probleem met internet of je laptop waardoor je niet op Microsoft Teams geraakt, neem dan telefonisch contact op met je lector. Indien de lijn bezet is, neem dan zeker ook een screenshot van je poging tot bellen.

  Het telefoonnummer waarop je lector te bereiken is, wordt op voorhand meegedeeld. Ook de naam van de medewerker van de Dienst IT die je tijdens het examen kan bereiken, wordt per examen meegedeeld.

 • Hoe verloopt de examenfeedback in de periode van eerste zittijd?

  Het feedbackmoment voor de examens wordt ook online georganiseerd. Je opleiding bezorgt je de praktische uitwerking en planning.

 • Hoe verlopen de examens in tweede zittijd?

  De examens in tweede zittijd gaan in principe ook online door tenzij de aard van het opleidingsonderdeel of een specifieke situatie eigen aan de student online examens niet toelaten. In dat geval worden de examens 'on campus' georganiseerd rekening houdend met de maatregelen van social distancing en hygiëne (zie richtlijnen op je campus).

  Verdere maatregelen van de overheid en de evaluatie van de examens in eerste zittijd kunnen mogelijk leiden tot een aanpassing van deze regeling. De examenregeling wordt uiterlijk de eerste week van juli bekend gemaakt, overeenkomstig artikel 17 van het PXL-Examenreglement.

 • Hoe verlopen de interne beroepen in eerste en tweede zittijd?

  Het intern overleg met je opleiding en de beroepscommissie zal online georganiseerd worden. In uitzonderlijke omstandigheden kan dit op de campus.

FAQ Begeleiding & diensten

 • Op welke diensten kan ik een beroep doen vanaf 18 mei 2020? Wat zijn hun openingsuren?

  Het onthaal - studentenadministratie in gebouw D (Campus Elfde Linie) zal iedere werkdag geopend zijn van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Contactgegevens: studentenadministratie@pxl.be of 011 77 55 55.

  Het onthaal van Campus Diepenbeek zal iedere werkdag geopend zijn van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

  Het onthaal van Campus Vildersstraat zal iedere werkdag geopend zijn van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

  De Dienst Studentenvoorzieningen (STUVO) in gebouw D (gelijkvloers, Campus Elfde Linie) zal iedere werkdag na afspraak geopend zijn van 08.30 tot 12.00 uur. Contactgegevens: stuvo@pxl.be of 011 77 58 40.

  De bibliotheek op Campus Elfde Linie en Campus Vildersstraat is iedere werkdag na afspraak geopend van 08.30 tot 12.00 uur voor ontlening en inlevering van boeken.

  De dienst V-Lab is enkel na afspraak geopend voor ontlening en inlevering van materialen. Contactgevens: ludo.motmans@pxl.be, 011 77 56 11.

  De laptopdienst is enkel na afspraak geopend voor herstellingen en ICT-problemen. Contactgegevens: laptopdienst@pxl.be of 011 77 57 74.

  De Standaard Student Shop is enkel online bereikbaar. Contactgegevens: sb.hasseltcampuspxl@standaardboekhandel.be.

  De studentpoints zijn enkel online en telefonisch bereikbaar. De begeleider kan in zeer uitzonderlijke situaties en enkel na afspraak op de campus een student ontvangen. Contactgegevens vind je via de contactpagina op onze website: www.pxl.be/contact.

  De ombudsen zijn enkel online en telefonisch bereikbaar. Contactgegevens vind je via de contactpagina op onze website: www.pxl.be/contact.

  De Dienst Studievoortgang is enkel online en telefonisch bereikbaar. De medewerker kan in zeer uitzonderlijke situaties en enkel na afspraak op de campus een student ontvangen. Contactgegevens: studievoortgang@pxl.be of 011 77 58 02.

  De summercoach is tot de zomervakantie online bereikbaar. Afhankelijk van de richtlijnen kan dit wijzigen. Meer info over alle initiatieven tijdens de zomer vind je op www.pxl.be/summercoach. Je kan hem ook contacteren via summercoach@pxl.be.

  Al deze diensten blijven uiteraard ook online en per mail bereikbaar tijdens de kantooruren.

 • Hoe verlopen de leerateliers, brede trainingen en opfrissingscursussen?

  Tot aan de zomervakantie wordt alles digitaal voorzien, afhankelijk van de richtlijnen kan dit wijzigen in augustus-september.

 • Hoe verlopen de inschrijvingen van de studenten vanaf 29 juni 2020?

  De inschrijving van nieuwe studenten gebeurt coronaproof dit jaar. Kandidaat-studenten (ook bijvoorbeeld voor vervolgopleidingen) kunnen kiezen uit een inschrijving op de campus op afspraak (uiteraard met inachtname van de nodige maatregelen inzake hygiëne en social distancing) of een inschrijving onder begeleiding van een PXL-medewerker via Microsoft Teams of via telefoon. Het invullen van de voorinschrijving op de PXL-website is nodig om een afspraak te kunnen maken.

 • Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?

  Indien je financiële problemen hebt vanwege het coronavirus, mag je contact opnemen met de sociale dienst van de hogeschool via socialedienst@pxl.be. Je kan hen ook telefonisch contacteren op het nummer 011 77 58 40 of via Microsoft Teams. Zij kunnen je verder helpen met eventuele tussenkomsten in je studiekosten en samen met jou bekijken welke opties er zijn. Indien je vragen hebt over je kinderbijslag, je studietoelage of je studentenjob mag je hen ook contacteren. Bekijk ook zeker de Facebookpagina van de studentenvoorzieningen voor meer info (STUVO PXL).

 • Ik heb stress vanwege de coronacrisis. Wat kan ik doen?

  Ongewone omstandigheden zorgen voor heel wat gevoelens bij mensen. Als je last hebt van stress, kan je zeker terecht bij de studentenondersteuner van jouw opleiding. Zij werken op dit moment online (Skype, Microsoft Teams, ...) en via de telefoon. Hun contactgegevens vind je per studentpoint via www.pxl.be/contact. Het begeleidingsteam van Hogeschool PXL staat voor je klaar om te ondersteunen waar mogelijk!

  Hogeschool PXL biedt ook leerateliers aan rond stressmanagement. Je kan het aanbod van de leerateliers bekijken via EPOS. In deze periode gaan de leerateliers online door via Microsoft Teams. Is het leeratelier dat je wilde volgen niet meer ingepland de komende tijd? Neem dan contact op met de studycoach die het leeratelier geeft (naam en mailadres vind je telkens per leeratelier in EPOS) en dan bekijken we of we jou via een andere weg verder kunnen helpen.

 • Ik heb last van uitstelgedrag?

  Wanneer structuren in ons leven veranderen, moeten we altijd terug wat zoeken hoe we ons kunnen organiseren. Een gevolg hiervan kan zijn dat je bepaalde taken steeds maar uitstelt. Als student kan je terecht bij onze studentenondersteuners voor extra studiebegeleiding. De studentenondersteuner kan met je meekijken wat ervoor zorgt dat je dingen steeds maar uitstelt en hoe je het anders zou kunnen aanpakken.

  De studentenondersteuners werken op dit moment online (Skype, Microsoft Teams, mail, ...) en via de telefoon. Hun contactgegevens vind je per studentpoint via www.pxl.be/contact.

  Hogeschool PXL organiseert ook trainingen rond uitstelgedrag waar je in kleine groepjes aan de slag gaat rond dit thema. De trainingen van dit semester zijn al opgestart, maar deze trainingen worden jaarlijks enkele keren herhaald. Voor meer info kan je mailen naar jens.degroef@pxl.be.

  Moedigt het je aan om aan je studiewerk te beginnen door samen met anderen te studeren? Kom dan zeker even een kijkje nemen in ons online PXL/Blokpunt via deze link.

 • Ik krijg mijn studie niet gepland, wat nu?

  Om studenten een extra duwtje in de rug te geven in deze bijzondere periode maakte Hogeschool PXL een aangepaste blokplanner. Je vindt hem terug in het online PXL/Blokpunt via deze link.

  Individuele ondersteuning kan je steeds krijgen bij de studentenondersteuner van je opleiding. Zij werken online (Skype, Microsoft Teams, mail, ...) en telefonisch in deze periode. Hun contactgegevens vind je per studentpoint terug via www.pxl.be/contact.

  Ook de leerateliers lopen in deze periode gewoon online door. Je kan het aanbod bekijken in EPOS. Indien je het lastig hebt om je studies in te plannen, willen we je zeker aanraden om een leeratelier plannen mee te volgen! Is het leeratelier dat je wilde volgen niet meer ingepland de komende tijd? Neem dan contact op met de studycoach die het leeratelier geeft (naam en mailadres vind je telkens per leeratelier op EPOS) en dan bekijken we of we jou via een andere weg verder kunnen helpen.

 • Kan ik volgend jaar naar het buitenland?

  We doen er alles aan om hier uiterlijk einde juni meer duidelijkheid over te geven.

  Op dit moment is het echter onmogelijk om een inschatting te maken van de situatie in september. In het eerste semester naar een bestemming buiten Europa vertrekken, lijkt onwaarschijnlijk. Hierover zal uitsluitsel gegeven worden uiterlijk twee maanden voor vertrek, in functie van de visumaanvraag. Binnen Europa zal er wellicht meer mogelijkheid zijn om te vertrekken. In samenspraak met de andere hogescholen zal de situatie maandelijks geëvalueerd worden en zullen we daaropvolgend communiceren. Voor mobiliteit in het tweede semester wordt een beslissing in het najaar genomen.

  Je mag alleszins nog geen concrete plannen maken wat betreft het boeken van tickets of accomodatie en je moet ook rekening houden met een plan B: een andere bestemming, niet naar het buitenland, de aanvraag voor het buitenland uitstellen (naar het tweede semester bijvoorbeeld, indien mogelijk). Veel meer dan andere jaren zal naar het buitenland gaan een grote flexibiliteit vragen, maar we hopen van harte dat we je deze kans kunnen bieden!

FAQ Veiligheid en welzijn

 • Wat moet ik doen als ik besmet ben met het Covid-19 virus?

  Wanneer je (zelfs maar de lichtste) symptomen van Covid-19 vertoont, mag je geen PXL-gebouw betreden en blijf je thuis. De belangrijkste symptomen van Covid-19 zijn:

  • acute koorts
  • hoest
  • spierpijn
  • keelpijn
  • hoofdpijn
  • soms diarree.

  Word je op de campus ziek, verlaat dan onmiddellijk de campus of meld dit aan het campusonthaal. Je wordt dan afgezonderd in een aparte ruimte tot je wordt opgehaald.

  Zieke personen nemen telefonisch contact op met de huisarts en volgen diens richtlijnen op.

  Heb je een positieve test op Covid-19:

  De preventiedienst volgt de situatie verder op en zal intern de betrokken diensten / opleidingen hierover informeren.

 • Wanneer moet ik een mondmasker dragen?

  Het gebruik van mondmaskers en mondneusbedekking is verplicht bij verplaatsingen van en naar de campus via openbaar vervoer en bij circulatie op de campus, en dit bij alle activiteiten waarbij je contact hebt met anderen.

  Er wordt een herbruikbaar mondmasker voor elke PXL-er per post toegestuurd. Dit, of een ander, mondmasker kan je gebruiken bij elk campusbezoek.

   

   

 • Met welke veiligheidsvoorschriften moet ik rekening houden als ik 'gedeeld' materiaal gebruik (printer, telefoon, laptop)?

  Regelmatig ontsmetten van handen is verplicht bij bijvoorbeeld nauwe contacten bij handovergedragen materialen zoals controle studentenkaarten, uitdelen examenkopijen, inleveringen, ...

  Voor en na het gebruik van printers reinig je je handen.

  Gebruik je gedeelde telefoons en laptops, dan dien je je handen voor en na gebruik steeds te reinigen.

  Opgelet: je mag geen alcoholhoudende ontsmettingsmiddelen aanbrengen op elektrische apparaten! Hiervoor zijn speciale producten beschikbaar bij de campusbeheerder.

 • Wat als ik documenten overhandig of boeken of ander materiaal ontleen?

  Regelmatig ontsmetten van handen is verplicht bij bijvoorbeeld nauwe contacten bij handovergedragen materialen zoals controle studentenkaarten, uitdelen examenkopijen, inleveringen, ...

 • Wat als ik regelmatig rondloop en zo (junior-)collega's ontmoet?

  Om je te verplaatsen in onze gebouwen en lokalen dien je een aantal veiligheidsvoorschriften te volgen:

  • Bewaar de sociale afstand van 1,5 meter. Affiches en vloeraanduidingen helpen je hierbij.
  • Gebruik enkel de toegelaten in- en uitgangen.
  • Volg het aangeduide éénrichtingsverkeer.
  • Wacht in de gang op een veilige afstand van elkaar en betreed één voor één de ruimte.
  • Neem van achter naar voor plaats in de lokalen en verlaat het lokaal van voor naar achter.
  • Vermijd circulatie in het lokaal.
  • Verlaat na de les of het examen onmiddellijk individueel de campus.
  • Ga niet in lokalen waar je niet aanwezig moet zijn.

  Er zullen steeds plaatsen zijn waar we elkaar kruisen. Dan gelden volgende voorrangsregels:

  • Trappen: geeft voorrang aan wie naar beneden komt.
  • Gangen en deuren: geef voorrang aan wie naar buiten gaat.
  • Houd steeds rechts aan.

  Het gebruik van liften wordt afgeraden en/of beperkt tot het aantal gebruikers dat social distancing toelaat.

   

 • Hoe gebruik ik veilig het sanitair, de toiletten?

  Het aantal gebruikers wordt beperkt tot het aantal wastafels (of minder indien 1,5 meter afstand niet mogelijk is).

  Toiletten doorspoelen met het deksel gesloten.

  Hogeschool PXL voorziet in extra mogelijkheden voor handhygiëne (gels) en wegwerphanddoekjes die je dient te gebruiken.

  Handendrogers worden buiten dienst gesteld.

 • Zijn er ontsmettingsmiddelen ter beschikking? Mag ik zelf ontsmetten?

  Bij het binnenkomen van een gebouw is handreiniging verplicht via de geplaatste ontsmettingszuil.
  Er worden handgels en ontsmettingsmiddelen voorzien in sociale ruimtes, examenlokalen, praktijklokalen, onthaalruimtes (onthaal, laptopdienst, bibliotheek, ...), ...

  De handgels worden voorzien bij de inkom van het lokaal. Ontsmettingsmiddel en doekjes met gebruiksaanwijzing bevinden zich in het lokaal.

  Opgelet: breng geen ontsmettingsmiddelen aan op elektrische apparaten!

  Deuren blijven geopend om contact met klinken zoveel mogelijk te vermijden.

 • Wie treedt er op tegen overtredingen van (junior-)collega's? Wat wordt van mij als student verwacht als ik overtredingen vaststel?

  De campusbeheerder is het eerste aanspreekpunt ter ondersteuning van de veiligheid op de campus.

  Overtredingen kan je hier melden:

  Bij groepslessen en examenactiviteiten staat een safety buddy klaar op de campus die je mee begeleidt in het toepassen van de veiligheidsmaatregelen.