Meer parkeerplaatsen voor PXL'ers

Meer en gratis parkings exclusief voor PXL-studenten. Brandweerkazerne en op de singel, respectievelijk 200 meter en 30 meter van de campus.

Vanaf 1 oktober 2019 verdwijnt de gekende parking in de Vildersstraat omdat het GONEXT op dit terrein haar nieuwe sportvelden ontwikkelt. Om de parkeervraag rond de campusomgeving ter hoogte van de Elfde-Liniestraat en de Vildersstraat op te vangen, zochten we samen met de stad Hasselt naar een oplossing. Er worden twee tijdelijke parkeerterreinen voorzien voor de studenten en o.a. aan de Grenslandhallen werkt stad Hasselt aan een permanente oplossing.

Door het verdwijnen van de parking aan de Vildersstraat verdwijnen er 450 parkeerplaatsen. Daarom zijn we met stad Hasselt aan tafel gegaan om een oplossing te zoeken zodat de bereikbaarheid van PXL voor jullie en jullie lectoren en docenten verzekerd blijft.

Er is een tweeledige oplossing uit de bus gekomen. Enerzijds worden twee parkeerterreinen voorzien in de directe omgevingen van de campussen Vildersstraat en Elfde Linie. Jullie kunnen parkeren aan de oude brandweerkazerne aan de Boudewijnlaan en aan het terrein aan de Verwilghensingel tegenover het PXL-gebouw en naast de Metro-vestiging.

Respectievelijk gaat het hier om 135 en 199 parkeerplaatsen exclusief voor onze hogeschool. Daarnaast is uiteraard ook het bestaande parkeeraanbod zoals de nabij gelegen Hawaï parking (175 plaatsen) beschikbaar. Al deze parkings zijn gratis voor studenten en personeel.

Permanente oplossing

Naast de tijdelijke parkeerterreinen, streven we ook naar een permanente, duurzame én veilige ontsluiting van o.a. de parking aan de Grenslandhallen. Er is een grote eensgezindheid dat we op lange termijn moeten inzetten op duurzame mobiliteitsoplossingen. Daarom zullen we samen met de stad werk maken van sensibilisering enerzijds en het voorzien van de nodige duurzame alternatieven anderzijds.

Let wel, tot 1 oktober blijft alles bij het oude en blijft de parking Vildersstraat ter beschikking. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 oktober 2019. Het zal een kleine aanpassing vragen, maar door deze oplossing wordt het verlies van de 450 parkeerplaatsen ruimschoots goedgemaakt.

Parkeeraanbod

Locaties

Aantal plaatsen

Eigen terrein PXL Vildersstraat

90

Oude brandweerkazerne aan de Boudewijnlaan - Exclusief voor PXL

135

Verwilghensingel tegenover het gebouw PXL-Business en naast de Metro-vestiging -  Exclusief voor PXL vanaf 16 september

199

Bestaande parkeeraanbod zoals de nabij gelegen Hawaï parking - Niet exclusief

175

Parking Grenslandhallen