Verkiezingen 26/05/2019

Op zondag 26 mei 2019 worden er federale, Vlaamse en Europese verkiezingen georganiseerd. Iedere Belg heeft vanaf de leeftijd van 18 jaar stemplicht en moet bijgevolg die dag zijn/haar stem uitbrengen.

Niet in de mogelijkheid om te gaan stemmen omwille van studieredenen?

De wet voorziet dat je iemand anders een volmacht kan geven om in jouw plaats te stemmen als je zelf om studieredenen niet kan gaan stemmen. Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Om de volmacht te geven, moet je het volmachtformulier ACD/11 of ACF/9bis gebruiken. Dit volmachtformulier kan je gratis afhalen bij je gemeente of hier downloaden. Bij de volmacht moet je een attest toevoegen van studentenadministratie waaruit blijkt dat je voor het academiejaar 2018-2019 als student ingeschreven bent en dat je je omwille van studieredenen in de onmogelijkheid bevindt om te gaan stemmen. Enkel studenten die op het moment van de verkiezingen stage doen of die in het buitenland verblijvenvoor hun studie, hebben recht op een attest. Studenten die denken een andere geldige studiereden te hebben, kunnen zich steeds melden bij de Dienst Studentenadministratie.

Je kan dit attest vanaf woensdag 15 mei 2019 bekomen op de Dienst Studentenadministratie in gebouw D van Campus Elfde Linie. Breng indien mogelijk bewijsstukken mee om je studiereden aan te tonen (bv. uurrooster stage en stagecontract).

Niet in de mogelijkheid om je taak als voorzitter of bijzitter uit te voeren omwille van studieredenen?

In geval van verhindering moet je het hoofdbureau daarvan inlichten. De contactgegevens staan vermeld op de oproepingsbrief. Voorzitters en bijzitters die niet komen opdagen op de dag van de verkiezingen, worden vervolgd en kunnen een boete krijgen. Indien het hoofdbureau een bewijs van je onmogelijkheid om je taak als voorzitter / bijzitter uit te voeren omwille van studieredenen opvraagt, mag je dit - indien je een aantoonbare reden hebt - opvragen bij de Dienst Studentenadministratie in gebouw D van Campus Elfde Linie.

Reiskosten

Studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan de gemeente waar ze moeten stemmen, hebben recht op een gratis treinbiljet of terugbetaling van hun reiskosten.

Reis je met de trein?
Dan ontvang je op vertoon van je oproepingsbrief een gratis treinbiljet tweede klasse, heen en terug. Houd er rekening mee dat de loketbediende een attest kan vragen van de onderwijsinstelling. Je kan je inschrijvingsbewijs downloaden en afdrukken via 'Mijn PXL' - 'Bestanden van studentenadministratie'.

Reis je met een ander vervoermiddel?
Dan krijg je je reiskosten vergoed! Het bedrag van de terugbetaling wordt berekend aan een tarief van 0,3460 euro per afgelegde kilometer. Alleen het binnenlandse traject komt voor terugbetaling in aanmerking. Vul hiervoor het aanvraagformulier ACF17bis of ACD16: 'Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers' in. Bezorg dit formulier uiterlijk op 26 augustus 2019 aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, dienst Verkiezingen/Reiskosten, Park Atrium, Koloniƫnstraat 11, 1000 Brussel. Deze formulieren kan je downloaden via https://verkiezingen.fgov.be.

Meer info vind je op https://verkiezingen.fgov.be.

Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om de Dienst Studentenadministratie te contacteren.