Aanvraag statuut

Omdat Hogeschool PXL het belangrijk vindt om gelijke onderwijskansen te garanderen, kunnen vijf groepen studenten beroep doen op bepaalde faciliteiten. Een voorwaarde voor het verlenen van faciliteiten is de opmaak van een statuut.
Het gaat om studenten met een functiebeperking, studenten met een topsportstatuut, studenten die werken en studeren combineren, studenten in bijzondere omstandigheden of studentenvertegenwoordigers. Meer informatie vind je bij 'Begeleiding en support, faciliteiten' . Om faciliteiten te verkrijgen, dien je eerst het statuut aan te vragen.

De hogeschool hanteert de volgende procedure:

Stap 1 Aanvraag van het statuut

Je aanvraag doe je bij voorkeur digitaal via de online applicatie "MIJN SLB"(mijn studieloopbaandossier).

Je kan hier het gepaste bewijsstuk uploaden.  De dienst studievoortgang onderzoekt en kent het statuut toe als de bewijsstukken voldoen aan de voorwaarden. Je krijgt dan  automatisch een e-mail ter bevestiging.

Stap 2 Aanvraag van faciliteiten

Je kan, nadat je statuut goedgekeurd is, online, via "MIJN SLB" jouw faciliteiten aanvragen.  De studentenondersteuner bekijkt de aanvraag inhoudelijk, gaat na welke faciliteiten, hulpmiddelen en geïndividualiseerde voorwaarden mogelijk zijn en nodigt je uit wanneer nodig. Het opleidingshoofd neemt een beslissing over jouw aanvraag.

Stap 3 Ondertekening van het contract

Wanneer de faciliteiten goedgekeurd zijn krijg je eveneens een bevestiging via e-mail . Je wordt dan uitgenodigd om in “MIJN SLB” jouw contract betreffende de faciliteiten te ondertekenen. Hierna kan je een document downloaden dat je in de opleiding kan voorleggen om de aangepaste onderwijs- en examenregeling te bekomen.