Studievoortgangsbewaking

Om erover te waken dat je zoveel mogelijk studievoortgang maakt en niet in de problemen geraakt met je leerkrediet, heeft Hogeschool PXL in haar onderwijs- en examenregeling (art. 9 van de onderwijsregeling) enkele studievoortgangsregels omschreven.

 

Wanneer je het voorgaande academiejaar niet geslaagd was, is het hogeschoolbrede studievoortgangsbeleid op jou van toepassing.

 

Wil je te weten komen wat het studievoortgangbeleid praktisch voor jou betekent, maak dan gebruik van onze digitale beslisboom.