Oriënteringstraject

Nieuw in onze hogeschool? Van harte welkom! Hogeschool PXL wil met het oriënteringstraject je slaagkansen verhogen.

Je vooropleiding en voorkennis maar uiteraard ook een goede studiekeuze, motivatie en studiemethode bepalen jouw studiesucces.

Wat is het doel van het oriënteringstraject?

Starten met een studie is vaak het begin van een mooi parcours. Hogeschool PXL heeft als doel jou goed op te leiden, met als kers op de taart een diploma. Als alles goed gaat, kan je over 3 academiejaren afzwaaien, om vervolgens je eigen weg op de arbeidsmarkt te gaan.

De realiteit is jammer genoeg vaak anders. De gemiddelde studieduur in Vlaanderen loopt op tot 3,5 jaar. Tijdens het eerste academiejaar haakt een derde van de studenten af  en slechts de helft van de studenten behaalt uiteindelijk zijn diploma.

Daarom hebben we voor alle nieuwe studenten een  oriënteringstraject uitgestippeld.

We streven naar:

  • een goede oriëntering en heroriëntering om de doorstroom te bevorderen;
  • de juiste student in de juiste opleiding;
  • tijdig begeleidingsadvies op maat.

Hoe gaat het in zijn werk?

BACHELOROPLEIDING

Het oriënteringstraject bestaat uit drie fasen: een instapfase, de afname van een studie & motivatietest en de analyse van de resultaten na de eerste examenperiode(n).

1.    Instapfase

Intakegesprek

Heb je vragen over je studiekeuze, je vooropleiding, begeleidingsmogelijkheden of studiemethode?

Wil je weten hoe andere studenten met jouw vooropleiding presteerden in je opleiding?

Vlak na je inschrijving, bij de start van het academiejaar heb je de mogelijkheid om een intakegesprek aan te vragen. Je kan een afspraak voor een intakegesprek maken via mail: orienteringstraject@pxl.be.

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op je studiesucces.  Tijdens de intake kunnen deze factoren besproken worden en kan je meteen een advies op maat krijgen over mogelijke begeleidingsvormen die je slaagkansen vergroten.

Voor begeleiding kan je nadien steeds terecht in onze studentpoints.

Instaptoets Nederlands

In de eerste twee weken zal aan jou gevraagd worden om deel te nemen aan de instaptoets Nederlands. Die zal jou informeren over je startcompetenties met betrekking tot Nederlands. Onderzoek wijst namelijk uit dat een goede taalbeheersing en studiesucces duidelijk samengaan. Logisch, want je zal tijdens je opleiding (en daarna) veel moeten lezen, schrijven, spreken, luisteren en gesprekken voeren. Het is dan ook belangrijk om snel eventuele tekorten op te sporen en weg te werken.

Instaptoetsen PXL-Education

De Vlaamse overheid lanceert een verplichte, niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen. Aankomende studenten dienen de instaptoets vóór de inschrijving af te leggen.

De instaptoets heeft als doel jou een spiegel voor te houden over je startcompetenties. Ze is verplicht, maar niet bindend. Dat betekent dat je je mag inschrijven als je ze aflegde, wat je resultaat ook is.

Meer uitleg vind je in deze informatiefolder.

Andere instaptoetsen

Je eigen capaciteiten inschatten, is niet zo gemakkelijk. Er zijn een aantal instaptoetsen die je daarbij kunnen helpen. In sommige opleidingen zijn er instaptoetsen voor Frans, Engels, wiskunde, chemie, rekentechnieken…

Deze instaptoetsen hebben eveneens als doel je eigen tekorten op te sporen en jou gericht te helpen remediëren.

2. Studie- en motivatietest

De eerste weken van het academiejaar komt er erg veel nieuwe informatie op je af. We gunnen je dan ook even de tijd om je aan te passen aan je nieuwe omgeving. Omdat ook je studiemethode een factor is die je slaagkans gaat beïnvloeden, nemen we vanaf de derde week van het academiejaar de Leerstijl- en motivatietest (LeMO-test) af.

Je krijgt een individueel feedbackrapport met jouw leersterkten en leerpunten, die aangeven waaraan je kan werken om een goede studiemethode te ontwikkelen. Studenten die onzeker zijn over hun eigen studiemethode of hun leerproces niet goed kunnen aansturen, hebben immers meer nood aan bijkomende ondersteuning.

3. Resultaten

Na je eerste examenperiode(n) neemt de voortgangscommissie je studieresultaten onder de loep.

Indien je op minder dan 60% van je vakken geslaagd bent, krijg je een persoonlijke uitnodiging voor een gesprek met de trajectbegeleider of studentenondersteuner van je opleiding. Het resultaat van dit gesprek is een begeleidingsadvies met een ondersteuningsaanbod op maat.

Indien je op meer dan 60% van je opleidingsonderdelen geslaagd bent dan maak je een goede kans om hetzelfde resultaat te behalen op het einde van het academiejaar, al dan niet na tweede zittijd. Uiteraard ben je ook dan welkom bij de trajectbegeleider of studentenondersteuner voor een gesprek over jouw resultaten.

Meer informatie

Meer uitleg over het oriënteringstraject voor bacheloropleidingen kan je terugvinden in deze informatiefolder.

GRADUAATSOPLEIDING

Het oriënteringstraject bestaat uit drie fasen: een instapfase, een intakegesprek en de analyse van de resultaten na de eerste examenperiode(n).

1.    Instapfase

De eerste weken van het academiejaar komt er erg veel nieuwe informatie op je af. Omdat verschillende factoren je slaagkans beïnvloeden, nemen we voor de start van het academiejaar een aantal vragenlijsten af.

Instaptoets Nederlands

De instaptoets Nederalnds zal jou informeren over je startcompetenties met betrekking tot Nederlands. Onderzoek wijst namelijk uit dat een goede taalbeheersing en studiesucces duidelijk samengaan. Logisch, want je zal tijdens je opleiding (en daarna) veel moeten lezen, schrijven, spreken, luisteren en gesprekken voeren. Het is dan ook belangrijk om snel eventuele tekorten op te sporen en weg te werken.

Studie- en motivatiestest

De Leerstijl- en motivatietest (LeMO-test) peilt naar je studiemethode en -motivatie. Je krijgt een individueel feedbackrapport met jouw leersterkten en leerpunten die aangeven waaraan je kan werken om een goede studiemethode te ontwikkelen. Studenten die onzeker zijn over hun eigen studiemethode of hun leerproces niet goed kunnen aansturen, hebben immers meer nood aan bijkomende ondersteuning.

Kickstart

De Kickstart is een vragenlijst die gericht is naar cruciale werkkwaliteiten die nodig zijn om succesvol de arbeidsmarkt te betreden. Je krijgt een individueel feedbackrapport met jouw leersterkten en leerpunten.

2. Intakegesprek

De resultaten van de vragenlijsten uit de instapfase zullen samen met jou besproken worden tijdens een intakegesprek. Daarnaast zullen ook je reeds gevolgde opleidingen, behaalde diploma’s en opgedane werkervaring aan bod komen. Dit alles doen we omdat het belangrijk is dat je als student goed voorbereid bent op werkplekleren. Op basis van al deze gegevens willen we samen met jou kijken wat je nodig hebt om de opleiding goed te starten.

3. Resultaten

Na je eerste examenperiode(n) neemt de voortgangscommissie je studieresultaten onder de loep.

Indien je op minder dan 60% van je vakken geslaagd bent, krijg je een persoonlijke uitnodiging voor een gesprek met de trajectbegeleider of studentenondersteuner van je opleiding. Het resultaat van dit gesprek is een begeleidingsadvies met een ondersteuningsaanbod op maat.

Indien je op meer dan 60% van je opleidingsonderdelen geslaagd bent dan maak je een goede kans om hetzelfde resultaat te behalen op het einde van het academiejaar, al dan niet na tweede zittijd. Uiteraard ben je ook dan welkom bij de trajectbegeleider of studentenondersteuner voor een gesprek over jouw resultaten.

Meer informatie

Meer uitleg over het oriënteringstraject voor graduaatsopleidingen kan je terugvinden in deze informatiefolder.

Contactgegevens

Voor meer informatie of vragen, kan je een mailtje sturen naar: orienteringstraject@pxl.be.

Mieke Boes, Sofie Leekens, Jens Degroef en Ellen Indekeu staan klaar voor al jouw vragen.