De graduaatsopleidingen van morgen

Vanaf 1 september 2019 zullen de huidige HBO5-opleidingen integreren in de hogescholen. Voor Hogeschool PXL betekent dat een uitbreiding van haar opleidingsaanbod met zestien graduaatsopleidingen in uiteenlopende gebieden (bedrijfsmanagement, technologie, IT, zorg en sociaal werk). Deze graduaatsopleidingen zijn nog praktijkgerichter dan onze bacheloropleidingen aangezien minimaal 1/3de van de studieomvang wordt vormgegeven via werkplekleren. Samen met ons aanbod van bacheloropleidingen willen we voor iedere student de juiste opleiding aanbieden en zo excellente professionals afleveren in the war for talent.

Korte praktijkgerichte opleidingen

Schematische weergave van de leerladder met graduaatsopleidingen op niveau 5 en bacheloropleidingen op niveau 6Graduaatsopleidingen zijn hogeronderwijsopleidingen die voorbereiden op specifieke beroepen in het werkveld. Deze opleidingen situeren zich op niveau vijf, tussen het niveau secundair onderwijs (niveau vier) en het niveau bachelor (niveau zes). Het zijn korte opleidingen die doorgaans in zowel dag- (twee jaar) als avondonderwijs (drie jaar) worden aangeboden, zodat ook werkende studenten deze opleidingen kunnen volgen.

Studenten die met succes een graduaatsopleiding doorlopen, ontvangen het officieel erkende diploma van gegradueerde. Door de grote praktijkcomponent zijn gegradueerden onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt. Voor sommige studenten is een graduaatsopleiding ook een opstap naar een bachelordiploma. Voor al onze graduaatsopleidingen zullen we immers een vervolgtraject aanbieden waardoor studenten op ongeveer 3,5 jaar tijd zowel een graduaats- als een bachelordiploma kunnen behalen.

Verschil graduaatsopleiding versus bacheloropleiding

Zowel onze graduaats- als bacheloropleidingen leiden op tot profielen die erg gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Het onderscheid zit vooral in de mate van zelfstandigheid, leidinggevend karakter en complexiteit van taken die gegradueerden en bachelors zullen uitvoeren.

HBO5 Bachelor
 • Verricht eerder uitvoerend werk
 • Leiding geven aan kleine groepen
 • Intern communiceren
 • Binnen de geijkte kaders denken
 • Problemen benoemen
 • Praktijkgericht opleiding
 • Eerder beleidsmatige werkzaamheden
 • Geeft leiding aan grotere groepen
 • Intern en extern communiceren
 • Out-of-the-box-denken
 • Problemen onderzoeken
 • Meer algemene, brede opleiding

Ook de onderwijsaanpak is verschillend

Graduaatsopleidingen zijn nog beroepsgerichter dan bacheloropleidingen. Bijgevolg wordt de theorie steeds gekoppeld aan het uitvoeren van specifieke beroepstaken. Bacheloropleidingen leiden breder op.

 • Graduaatsopleidingen zijn nog beroepsgerichter dan bacheloropleidingen. Bijgevolg wordt de theorie steeds gekoppeld aan het uitvoeren van specifieke beroepstaken. Bacheloropleidingen leiden breder op.
 • Werkplekleren vormt de rode draad doorheen de graduaatsopleidingen. Studenten participeren zo snel mogelijk in het werkveld en leren door te doen. In bacheloropleidingen worden studenten in een latere fase van de opleiding op stage uitgestuurd waar ze tonen wat eerder in de school geleerd werd.
 • Een van de sluitstukken van een graduaatsopleiding is de graduaatsproef waarin studenten op zoek gaan naar een innovatieve oplossing voor een dagdagelijks probleem op de concrete werkplaats. In bacheloropleidingen is de bachelorproef het sluitstuk van de opleiding waarin de focus ligt op innovatieve oplossingen voor problemen die de dagdagelijkse praktijk in het bedrijf overstijgen.

Werkplekleren

Leren op de werkplek, kortweg werkplekleren, vormt de rode draad doorheen deze nieuwe opleidingen en zal minstens één derde van het opleidingsprogramma innemen. Hierdoor zullen de afgestudeerden onmiddellijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Bovendien vormt werkplekleren een belangrijke motivatie voor studenten die mogelijk wat schoolmoe zijn, maar niet noodzakelijk leermoe.

Door middel van werkplekleren verwerven studenten specifieke vaardigheden en attitudes op de werkvloer. Flankerend aan het werkplekleren wordt de nodige theoretische bagage just-in-time aangeboden. Er is dus een continue wisselwerking tussen leerinhouden die in de hogeschool en in het werkveld worden aangeleerd, en dit elk gemiddeld twee dagen per week.

Doelgroep

Hogeschool PXL heeft de ambitie om voor alle graduaatsopleidingen naast een dagtraject zoveel mogelijk avondtrajecten aan te bieden. Dit biedt maximale opleidingskansen en hierbij kunnen verschillende doelgroepen worden bereikt:

 • alternatief voor jongeren die vandaag de dag niet kiezen voor hoger onderwijs
 • alternatief voor jongeren die twijfelen of ze een bachelor aankunnen; nadien kan alsnog een bachelordiploma behaald worden via een vervolgtraject
 • heroriëntering voor studenten die afhaken in de professionele bachelor
 • werkenden die willen heroriënteren naar een andere sector
 • werkenden die willen doorgroeien
 • binnen de sector waarin ze tewerkgesteld zijn
 • werkenden die een extra specialisatie wensen

Overgangsmaateregelen

Hogeschool PXL zal maximale flexibiliteit hanteren voor studenten die momenteel een HBO5-opleiding volgen of starten met een HBO5-opleiding in 2018-2019 en overstappen naar een graduaatsopleiding vanaf 2019-2020.

Geplande graduaatsopleidingen vanaf september 2019*

PXL-Business

PXL-Healthcare

PXL-Digital

PXL-Social Work

PXL-Tech

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering