Onderwijs- en examenregeling (OER)

De onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling (OER) omvat alle regels in verband met onderwijs en examens aan de hogeschool. Het bevat belangrijke en nuttige informatie. We raden alle studenten aan om het OER bij de start van het academiejaar zeker door te nemen !

Concreet regelt het OER: :
- alles wat te maken heeft met de inschrijving in de hogeschool,
- het studiecontract waarin het studieprogramma wordt vastgelegd,
- de voorwaarden om vrijstellingen te kunnen aanvragen,
- de spelregels met betrekking tot examens en evaluaties,
- de procedures die samenhangen met bovenstaande onderwerpen: Hoe en wanneer vraag je vrijstellingen aan? Wanneer heb je recht op een geïndividualiseerd traject?
- de rechten en plichten van de student.

OER 2019-2020

OER 2018-2019

OER 2018-2019 (English Version)

De rechtspositieregeling voor de student verwijst naar de huisregels op onze hogeschool over het gebruik van de infrastructuur, de bibliotheek, het ICT-aanbod, enz.