Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Categorieën werkstudenten

Hogeschool PXL maakt een onderscheid tussen verschillende categorieën van studenten die werk en studies combineren.

 • Werkende student – minstens 80 uur/maand werken = Werkstudent 
  • Je dient minstens 80 uur/maand te werken.
  • Je dient ingeschreven te zijn in een basisopleiding van Hogeschool PXL.
  • Je dient ingeschreven te zijn in een werktraject van Hogeschool PXL
   • Als je tot deze categorie behoort, dien je een statuut aan te vragen via http://mijnslb.pxl.be.
   • Je faciliteiten zitten al verwerkt in je studietraject (avondlessen, minder contacturen, afstandsleren, …). Je maakt geen aanspraak meer op extra faciliteiten voor werkstudenten. Meer info over deze trajecten vind je hier.
 • Werkende student – minder dan 80 uur/maand werken
  • Je combineert je studie met een job, maar je bent ingeschreven voor minder dan 80 werkuren per maand.
  • Je dient ingeschreven te zijn in een basisopleiding van Hogeschool PXL.
 • Werkzoekende student
  • Je bent een uitkeringsgerechtigde werkzoekende waarbij de opleiding kadert binnen een door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgesteld traject naar werk.
  • Je mag nog niet in het bezit zijn van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma.
  • Je dient ingeschreven te worden in een basisopleiding van Hogeschool PXL.
   • Je registreert je als werkzoekende op het moment van je inschrijving.
   • Je maakt geen aanspraak meer op extra faciliteiten voor werkstudenten aangezien je de basisopleiding kan volgen als vrijgestelde werkzoekende.
 • Student met een zelfstandige activiteit / onderneming
  • Je moet ofwel een onderneming leiden, ofwel een plan voorleggen waaruit de intentie blijkt om binnen de 12 maanden een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden. Uit dit plan moet ook de intentie blijken om een ondernemingsactiviteit op te zetten onder de vorm van een rechtspersoonlijkheid of zelfstandig statuut met jou als initiatiefnemer. De ondernemingsactiviteit moet een duidelijk groeiperspectief hebben.
   • Als je tot deze categorie behoort, dien je een statuut aan te vragen via http://mijnslb.pxl.be.
   • Om het statuut student met een zelfstandige activiteit/onderneming aan te vragen, moet je eerst langsgaan bij Student Start Up. Je kan hun contacteren via studentStartup@pxl.be of een afspraak maken via het afsprakenprogramma https://afspraken.pxl.be/, hier selecteer je 'Diverse' en dan 'StudentStartUP – Coach'. Het attest dat je hier verkrijgt, moet je nadien uploaden bij je aanvraag.

   • De dienst studievoortgang neemt, in samenspraak met de opleiding, een beslissing over het toekennen van een statuut. Dit statuut levert het recht op onderwijs- en examenfaciliteiten.