Faciliteiten

Wat?

De combinatie van een studie in het hoger onderwijs met een job is helemaal niet eenvoudig. Daarom voorziet Hogeschool PXL faciliteiten voor deze groep van studenten.

Deze faciliteiten kunnen betrekking hebben op:

  • onderwijsactiviteiten (bv. een soepelere regeling voor afwezigheden, aangepaste regeling voor stages, alternatieve vormen voor onderwijs- en studieactiviteiten, …)
  • examens (bv. spreiding van examens, andere vorm van examens, langer mogen doorwerken, …)
  • hulpmiddelen (bv. alternatieve mogelijkheid om colleges in te halen via Blackboard, …).

Hoe?

Om faciliteiten te verkrijgen, dien je eerst het werkstatuut te bekomen. Je dient hiervoor een document met de vermelding van het aantal uur, de plaats en de periode van je tewerkstelling te uploaden in Mijn SLB. In bepaalde opleidingen (A-traject ergotherapie, SWITCH2IT, avondtraject lager onderwijs, brug- en avondtraject verpleegkunde, Sociaal Werk²) zitten de faciliteiten reeds vervat in het curriculum. Het is dan niet mogelijk om nog extra faciliteiten te verkrijgen. Om administratief in orde te zijn, dien je echter wel nog het statuut van werkstudent aan te vragen.  

Procedure

Het aanvragen van een statuut werkstudent en faciliteiten verloopt in verschillende stappen.

Stap 1: Aanvraag  van het statuut “Werkstudent”

Je aanvraag kan je digitaal doen via jouw studieloopbaandossier in de online applicatie “MIJN SLB”.
Surf bij (her) inschrijving naar http://mijnslb.pxl.be.

Bij de aanvraag van het statuut moet je de nodige bewijzen uploaden. Het bewijs wordt afgeleverd door de werkgever of een andere bevoegde instantie (bv. VDAB) en bevat de plaats van de tewerkstelling, het aantal uur van tewerkstelling en de periode waarin het contract loopt. Als je werkzoekende bent, hebben we een bewijs dat je een uitkeringsgerechtigde werkzoekende bent nodig. De dienst studievoortgang onderzoekt en kent het statuut “werkstudent” toe als de bewijsstukken voldoen aan de voorwaarden. Je krijgt nadien automatisch een bevestigingse-mail.

Stap 2: Aanvraag onderwijs- en examenfaciliteiten

Je kan, nadat je statuut goedgekeurd is, online jouw faciliteiten aanvragen via “MIJN SLB”. De trajectbegeleider bekijkt de aanvraag inhoudelijk, gaat na welke faciliteiten, hulpmiddelen en geïndividualiseerde voorwaarden mogelijk zijn en nodigt je uit wanneer nodig. Het opleidingshoofd neemt een beslissing over jouw aanvraag.

Stap 3: Ondertekening van het contract

Wanneer de faciliteiten goedgekeurd zijn krijg je eveneens een bevestiging via e-mail. Je wordt dan uitgenodigd om in “MIJN SLB” jouw contract betreffende de faciliteiten te ondertekenen. Hierna kan je een document downloaden dat je in de opleiding kan voorleggen om de aangepaste onderwijs- en examenregeling te bekomen.

Let op! Jaarlijks dien je je statuut en faciliteiten te vernieuwen. Dit kan eveneens digitaal via “MIJN SLB”.

Meer weten?

  • Download de infobrochure.
  • Ga te rade bij je trajectbegeleider. Wie jouw trajectbegeleider is, vind je terug onder de rubriek Onze student points op de webpagina Contact.
  • Indien je nog vragen hebt over het werkstatuut of de procedure mag je altijd contact opnemen met de dienst studievoortgang (studievoortgang@pxl.be).