Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Faciliteiten

Wat?

De combinatie van een studie in het hoger onderwijs met een job is helemaal niet eenvoudig. Daarom voorziet Hogeschool PXL faciliteiten voor deze groep van studenten.

Deze faciliteiten kunnen betrekking hebben op:

  • onderwijsactiviteiten (bv. een soepelere regeling voor afwezigheden, aangepaste regeling voor stages, alternatieve vormen voor onderwijs- en studieactiviteiten, …)
  • examens (bv. spreiding van examens, andere vorm van examens, langer mogen doorwerken, …)
  • hulpmiddelen (bv. alternatieve mogelijkheid om colleges in te halen via Blackboard, …).

Hoe?

Om faciliteiten te verkrijgen, dien je eerst het werkstatuut te bekomen. Je dient hiervoor een document met de vermelding van het aantal uur, de plaats en de periode van je tewerkstelling te uploaden in Mijn SLB. In bepaalde opleidingen (A-traject ergotherapie, SWITCH2IT, avondtraject lager onderwijs, brug- en avondtraject verpleegkunde, Sociaal Werk²) zitten de faciliteiten reeds vervat in het curriculum. Het is dan niet mogelijk om nog extra faciliteiten te verkrijgen.

Procedure

Het aanvragen van een statuut werkstudent en faciliteiten verloopt in verschillende stappen.

Stap 1: Aanvraag  van het statuut “Werkstudent”

Je aanvraag kan je digitaal doen via jouw studieloopbaandossier in de online applicatie “MIJN SLB”.
Surf bij (her)inschrijving naar http://mijnslb.pxl.be.

Bij de aanvraag van het statuut moet je de nodige bewijzen uploaden. Het bewijs wordt afgeleverd door de werkgever of een andere bevoegde instantie en bevat de plaats van de tewerkstelling, het aantal uur van tewerkstelling en de periode waarin het contract loopt. Een invulversie van een tewerkstellingsattest vind je hier. Als je werkzoekende bent, hebben we een bewijs dat je een uitkeringsgerechtigde werkzoekende bent nodig. De dienst studievoortgang onderzoekt en kent het statuut “werkstudent” toe als de bewijsstukken voldoen aan de voorwaarden. Je krijgt nadien automatisch een bevestigingse-mail.

Stap 2: Aanvraag onderwijs- en examenfaciliteiten

Je kan, nadat je statuut goedgekeurd is, online jouw faciliteiten aanvragen via “MIJN SLB”. De trajectbegeleider bekijkt de aanvraag inhoudelijk, gaat na welke faciliteiten, hulpmiddelen en geïndividualiseerde voorwaarden mogelijk zijn en nodigt je uit wanneer nodig. Het opleidingshoofd neemt een beslissing over jouw aanvraag.

Stap 3: Ondertekening van het contract

Wanneer de faciliteiten goedgekeurd zijn krijg je eveneens een bevestiging via e-mail. Je wordt dan uitgenodigd om in “MIJN SLB” jouw contract betreffende de faciliteiten te ondertekenen. Hierna kan je een document downloaden dat je in de opleiding kan voorleggen om de aangepaste onderwijs- en examenregeling te bekomen.

Let op! Jaarlijks dien je je statuut en faciliteiten te vernieuwen. Dit kan eveneens digitaal via “MIJN SLB”.

Meer weten?