Studietrajecten om werken en studeren te combineren

Op elk moment in je leven moet je kunnen verder studeren en opklimmen naar een niveau dat bij je past. Hogeschool PXL investeert in trajecten en faciliteiten die de combinatie werken en studeren mogelijk maken, al dan niet in avondonderwijs.

In principe kan je in iedere opleiding starten als werkstudent. Hierbij geven we faciliteiten die de combinatie haalbaar maken. Om te starten als werkstudent neem je best contact op met het opleidingshoofd van de opleiding van jouw keuze om de mogelijkheden op maat te bespreken. 

Daarnaast heeft Hogeschool PXL voor heel wat opleidingen een traject op maat van werkstudenten uitgewerkt. Op deze pagina overlopen we de uitgewerkte mogelijkheden in vogelvlucht.

Graduaat - Bachelor PXL-Business

Bedrijfsmanagement Allround²: de opleiding Bedrijfsmanagement Allround voor werkstudenten

Bachelor Bouw in afstandsonderwijs

Avondtraject Bachelor in de Verpleegkunde

Brugprogramma Verpleegkunde

Verkorte bachelor Verpleegkunde na Vroedkunde

Ergotherapie voor werkstudenten

Sociaal Werk², de opleiding Sociaal Werk voor werkstudenten

SWITCH2IT: Switch to ‘The Internet of Everything’

Avondtraject onderwijs: Lager onderwijs

Vervolgopleidingen

Graduaat - Bachelor PXL-Business

Dankzij de nauwe samenwerking tussen Hogeschool PXL en het PCVO Handel Hasselt (PXL-Level 5) is het mogelijk een bachelordiploma te behalen.

Voor de afstudeerrichtingen Accountancy-fiscaliteit en Marketing kan de student in een modeltraject in 3 jaar een graduaatsdiploma, of in 5 jaar een bachelordiploma behalen.
De lessen worden tijdens de 3 eerste jaren (graduaat) georganiseerd op 3 avonden per week.
De laatste 2 jaren (aanvullingstraject), worden de lessen op 3 avonden in de week en op vrijdag georganiseerd.

Voor de andere afstudeerrichtingen (Logistiek, Management assistant, Bedrijfsvertaler-tolk, Rechtspraktijk en Toegepaste informatica) zijn eveneens aanvullingstrajecten mogelijk, zij het met meer contactmomenten overdag.

Iedereen die werkt en via avondonderwijs een graduaatsdiploma en eventueel aansluitend een bachelordiploma wenst te behalen, komt in aanmerking. Daarnaast ook diegenen die in het verleden een graduaatsdiploma behaalden en nu willen upgraden tot een volwaardig bachelordiploma via een aanvullingstraject van 2 jaar. Ook zij die deeltijds wensen te studeren en gebruik maken van het modulaire systeem en hun leertraject zelf samenstellen, kunnen in aanmerking komen.

Het inschrijvingsgeld is beperkt: € 1,50 per lestijd (een opleidingsonderdeel van 40 lestijden kost dus € 60); educatief verlof is mogelijk.

Je moet minimaal een diploma secundair onderwijs hebben.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Bedrijfsmanagement Allround²: de opleiding Bedrijfsmanagement Allround voor werkstudenten

Werken én studeren, een uitdagende puzzel die aan populariteit wint. Het vraagt echter flexibiliteit, planning en engagement van de verschillende actoren. In het kader van levenslang leren maakt PXL-Business het mogelijk om met Bedrijfsmanagement Allround², de opleiding bedrijfsmanagement voor werkstudenten, deze combinatie te realiseren en het diploma Professionele bachelor bedrijfsmanagement te behalen. De nadruk in het programma ligt op ondernemen en ondernemerschap.

Bedrijfsmanagement Allround² is ontworpen op maat van onze toekomstige junior-collega’s voor wie een voltijdse dagopleiding in combinatie met een job niet tot de mogelijkheden behoort Het studieprogramma Bedrijfsmanagement Allround² omvat een pakket van 180 studiepunten. Werkstudenten bieden we de mogelijkheid om dit modeltraject te spreiden over 6 of 7 semesters.

Om de combinatie werken én studeren haalbaar te maken voorzien we een stage op maat voor een voltijds of deeltijds werkende.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Bachelor Bouw in afstandsonderwijs

De opleiding in afstandsonderwijs richt zich in eerste instantie tot werknemers die hogerop willen en daarvoor een (extra) diploma nodig hebben, werklozen die zich willen omscholen naar de bouwsector, of oudere studenten die school, gezin en werk willen combineren. Ook andere profielen kunnen zich aanmelden.

Bachelor in de Bouw is een sterk praktijkgerichte opleiding. Je leert de knepen van het vak door concrete casestudies en projecten tot een goed einde te brengen. Daarin komen diverse  bouwtechnische en constructieve aspecten aan bod. Ook is er ruim aandacht voor de  verschillende facetten van bouwmanagement en communicatie.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Avondtraject Bachelor in de Verpleegkunde

Het avondtraject Verpleegkunde richt zich naar werkenden die een carrièreswitch naar de zorgsector overwegen.De opleiding omvat 240 studiepunten die aangeboden
worden in 4 jaar.Spreiding van de opleidingstrajecten over meerdere academiejaren is mogelijk in functie van de individuele noden en de haalbaarheid voor de werkstudent.

Het avondtraject wordt in een specifiek format georganiseerd, waarbij dezelfde competenties nagestreefd worden als in de reguliere opleiding tot Bachelor in de Verpleegkunde.

In het avondtraject van de bachelor opleiding verpleegkunde hanteren we een unieke en vernieuwende onderwijsaanpak. Door onze authentieke leeromgeving waarin diverse
onderwijsvormen een plaats krijgen, dagen we onze studenten uit om hun grenzen te verleggen. Naast een onderwijsaanbod op maat van de werkstudent draagt een intensieve en persoonlijke coaching ertoe bij dat elke student kan uitgroeien tot een excellente zorgprofessional.

Meer info kan je terugvinden in onze infobrochure

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren 

Brugprogramma Verpleegkunde

De brugopleiding beoogt verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gegradueerde HBO5-verpleegkundige in de mogelijkheid te stellen om binnen het wettelijk kader het diploma tot professionele Bachelor in de Verpleegkunde te behalen in een verkort studietraject.

Deze opleiding richt zich naar personen die in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:

 • diploma gebrevetteerde verpleegkundige, gediplomeerde verpleegkundige (4de graad) of gegradueerde HBO5-verpleegkundige (HBO5). (120 studiepunten)

Brugstudenten beschikken al over elementaire kennis en vaardigheden met betrekking tot het beoefenen van de verpleegkunde. Werken vanuit concrete probleemsituaties volgens het probleemgestuurd onderwijs (PGO) staat hierbij centraal.

Studeren in het PGO-systeem betekent:

 • competentiegericht onderwijs
 • studentgecentreerd onderwijs
 • maximale coaching van het leerproces kleine groepen (14-15 studenten)
 • integratie van leerinhouden
 • ...

De brugstudent dient er rekening mee te houden dat het onderwijs georganiseerd is binnen één dag per week.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Verkorte bachelor Verpleegkunde na Vroedkunde

De verkorte bachelor wordt in een specifiek traject georganiseerd, waarbij dezelfde competenties nagestreefd worden als in de reguliere opleiding tot Bachelor in de Verpleegkunde. Meer informatie vind je in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Ergotherapie voor werkstudenten

Dit traject is ontworpen voor werkstudenten, studenten die reeds een diploma hoger onderwijs hebben behaald of studenten in bijzondere omstandigheden (vb. zorg voor je gezin).
Je wil werken in de zorg. Je bent dynamisch, sociaal, communicatief, vindingrijk en creatief. Je hebt interesse in zorg voor personen met een beperking.
Als bachelor in de Ergotherapie word je expert in het mogelijk maken van handelen in wonen, werken, leren en vrije tijd.

 Wij bieden:

 • modulair en thematisch onderwijs (blokken van 6 weken, gevolgd door een examen)
 • probleemgestuurd onderwijs: integratie praktijk en theorie
 • face-to-face onderwijs in de school, gecombineerd met afstandsonderwijs
 • de mogelijkheid om deeltijds en gespreid stage te volgen
 • begeleiding door een vaste coach.

Praktisch: 

 • 2 vaste lesdagen per week
 • 30 weken stage in zorginstellingen, zowel intramuraal als extramuraal.

Meer informatie omtrent de onderwijs- en/of evaluatievorm van elk opleidingsonderdeel vind je in de studiegids van Hogeschool PXL.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Sociaal Werk², de opleiding Sociaal Werk voor werkstudenten

Het sociaal werk gaat fundamenteel over welzijn. Het wil de mogelijkheden van mensen in verschillende situaties versterken. Het zorgt er voor dat mensen datgene waar ze recht op hebben ook daadwerkelijk kunnen verwerven. Hierbij gaat het uit van de krachten van mensen. Sociaal werk zet mensen ook aan tot maatschappelijke participatie, het verbindt mensen met elkaar en met de samenleving. Sociaal werk bestrijdt maatschappelijke ongelijkheid en uitbuiting en zet in op verandering. Dit is het vertrekpunt voor onze maatschappelijk assistenten: werken aan een rechtvaardige maatschappij waarin iedereen aan en tot zijn rechten kan komen. 

Sociaal werk² is ontworpen op maat van onze toekomstige junior-collega’s voor wie een voltijdse dagopleiding in combinatie met een job niet tot de mogelijkheden behoort.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

SWITCH2IT: Switch to ‘The Internet of Everything’

De wereld van morgen is de wereld van het ‘Internet of Everything’ (IoE): een netwerk van interacties en datastromen tussen allerlei soorten applicaties, toestellen en mensen.
Binnen het departement PXL-IT spelen we hierop in door onze studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op een actieve rol in dit Internet of Everything. In dit proces richten we ons via het Switch2IT-traject ook op nieuwe profielen, zoals studenten die reeds werken en studenten die een intensief, marktgericht VDAB IT-traject volgen.
Om de combinatie van werk en opleiding mogelijk te maken, wordt dit traject via ‘blended learning’ aangeboden. Concreet betekent dit dat er minder contacturen zijn en dat er meer gefocust wordt op zelfstudie. 

Switch2IT via Open Track

Werknemers met inzicht in businesslogica en met interesse voor IT kunnen zich via dit traject verder kwalificeren tot professionele Bachelor in de Toegepaste informatica. Op weg naar het ‘Internet of Everything’ zal dit voor veel bedrijven een verrijking zijn. Dankzij de modulaire opbouw is het ook mogelijk om te specialiseren in een bepaald domein: Java of .NET.

Switch2IT via de VDAB

Via een unieke samenwerking tussen VDAB, AGORIA en Hogeschool PXL kunnen studenten die een marktgericht traject volgen bij de VDAB dit traject naadloos laten aansluiten op een professionele Bachelor in de Toegepaste informatica. De twee trajecten zijn complementair, ze versterken elkaar en garanderen een duurzame tewerkstelling.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Avondtraject onderwijs: Lager onderwijs

Het avondtraject Leraar lager onderwijs is er voor iedereen die werk en studie wil combineren of voor wie gelet op persoonlijke omstandigheden beter gebaat is met een avondtraject. Er is een standaardtraject van 4 jaar, maar ook (verkorte) trajecten op maat zijn mogelijk, rekening houdend met de vooropleiding en de persoonlijke situatie van de student. Alle lessen vinden ’s avonds plaats, stages uiteraard overdag. Meer informatie over het avondtraject lees je in onze infobrochure

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Vervolgopleidingen

Ben je reeds aan het werk en heb je al een diploma? Aan Hogeschool PXL kan je nog een vervolgopleiding volgen.
Deze vervolgopleidingen (banaba, postgraduaat, permanente vorming, specifieke lerarenopleiding) kunnen ook met je werk gecombineerd worden.

Meer informatie over deze opleidingen vind je hier.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren