Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Afspraken

Gebruikersovereenkomst PXL-Bibliotheek

Wat je van de PXL-Bibliotheek mag verwachten:

 • Een aangename en stimulerende omgeving waar je terecht kan om informatie op te zoeken, te werken of te studeren.
 • Een ruime gedrukte bibliotheekcollectie met boeken, vaktijdschriften, kranten, ... gelinkt aan de opleidingen die de hogeschool aanbiedt
 • Een digitale bibliotheek met e-journals en e-books, die via www.pxl.be/bibliotheek => Databanken geraadpleegd kunnen worden.
 • Informatie over het doeltreffend gebruik van de bibliotheek en databanken.
 • Bibliotheekmedewerkers die je op een klantvriendelijke en behulpzame wijze bijstaan bij het raadplegen van de collectie en het gebruik van de bibliotheekruimte en - infrastructuur. Ze helpen je graag verder in jouw zoektocht naar informatie.

Wat de PXL-Bibliotheek van jou mag verwachten:

 • Je beschikt over een studentenkaart die je op verzoek kan voorleggen.
 • Je stoort of hindert geen andere gebruikers.
 • Je eet niet in de PXL-Bibliotheek, daarvoor zijn andere faciliteiten op elke campus voorzien.
 • Laat ons je noden of wensen weten. Dan kunnen we onze dienstverlening optimaliseren.
 • Niet-naleving van deze afspraken wordt opgenomen in het studentendossier.

Toegang / registratie

Om van de diensten van de bibliotheek gebruik te kunnen maken, kan je je registreren aan de balie.

Studenten en personeelsleden van Hogeschool PXL zijn via hun studentenkaart of personeelskaart automatisch als bibliotheekgebruiker geregistreerd. Studenten en personeelsleden kunnen gratis de vakinformatie raadplegen. Ook uitlenen van boeken is mogelijk, conform de afspraken 'Handboeken en PGO-boeken'. 

Studenten en medewerkers van de Universiteit Hasselt kunnen gratis gebruik maken van de bibliotheek op vertoon van hun studenten- of personeelskaart en na registratie aan de bibliotheekbalie.

Oud-studenten kunnen gratis gebruik maken van de fysieke bibliotheek gedurende twee academiejaren na het afstuderen aan Hogeschool PXL. Materialen die rechtstreeks dienen voor gebruik tijdens (les)stages (handboeken, didactische pakketten, poppen, cd's e.d.) worden echter niet uitgeleend omdat die nodig zijn voor de studenten.
Externe gebruikers kunnen de vakinformatie ter plaatse raadplegen.

Studieruimte

De PXL-Bibliotheek is een lees- en studieruimte waar je in stilte werkt, ook tijdens seminaries en groepsactiviteiten. 
Op campus Elfde Linie en campus Vildersstraat zijn er voor groeps- en projectwerk enkele studiehoeken voorzien, die je op voorhand moet reserveren aan de balie (meer hierover lees je hier). Ook daar moet er in stilte gewerkt worden. Voor groepswerk waarbij je hardop overlegt, verwijzen we je naar andere studie- en werkplekken.

Raadplegen / uitlenen

Alle leden van de PXL-Bibliotheek kunnen tijdens de uitleenperiode in totaal vijf boeken en cd’s ontlenen voor een periode van twee weken.
Tijdschriften, leeszaalwerken, losbladige werken en naslagwerken worden niet uitgeleend. De meeste van deze werken zijn voorzien van een felgekleurd gele, oranje of een roze sticker. Leerboeken voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden niet uitgeleend.

Verlies en beschadiging van werken

Bij verlies of bij beschadiging van een werk moet de wederaankoop en de herstelling vergoed worden door de ontlener.

Verlengen / reserveren

Verlengen: de verlenging van ontleende werken is mogelijk (max. 2 keer) tenzij een andere lener het werk heeft aangevraagd.
De verlenging kan gebeuren:

 • aan de balie bij het bibliotheekpersoneel 
 • telefonisch: 011/775641
 • via mail: bibliotheek@pxl.be
 • via de catalogus onder de rubriek 'eigen gegevens'.

Dit moet gebeuren vóór het verstrijken van de normale uitleentermijn (= 2 weken).
De PXL-Bibliotheek kan overigens bij gegronde reden ieder geleend werk voortijdig terugvragen.

Reserveren van werken: een uitgeleend boek kan gereserveerd worden. Je ontvangt een bericht wanneer het aangevraagde werk terug aanwezig is en het werk blijft voor je voorbehouden gedurende een week.

Interbibliothecair leenverkeer

Boeken en artikelen die we zelf niet hebben kunnen aangevraagd worden bij andere bibliotheken in binnen- en buitenland.
Deze service kost € 5 per aangevraagd artikel + verzendingskosten.
Voor meer info kan je terecht aan onze balie of op het telefoonnummer 011 77 56 31.

Fotokopiëren, printen en scannen

In de bibliotheek staan kopieermachines die bestemd zijn voor het kopiëren en scannen van bibliotheekmateriaal. Printen, scannen en kopiëren kan je met je opgeladen PXL-kaart.