Bachelor- en masterproeven

 

Overzicht bachelor- en masterproeven

Een groot deel van de bachelorproeven (en masterproeven voor PXL-MAD) sinds 2008 is online beschikbaar via DoKS (Document and knowledge sharing application).
Deze bachelorproeven vind je terug in de databankenlijst of rechtstreeks via http://doks.pxl.be. Hier vind je niet alleen de PXL-bachelorproeven, maar ook de oude PHL- en Xios-eindwerken terug tot 2007 (opgelet: dit geldt niet voor elke opleiding).

Daarnaast is er een beperkte collectie van fysieke bachelor- en masterproeven:

We raden aan om bacherlorproeven die je wil inkijken vooraf aan te vragen via bachelorproeven@pxl.be (vermeld duidelijk de titel, auteur en het jaar van afstuderen).

Talentenkrant

De eindwerken van de afgestudeerde studenten worden ook gebundeld in de 'Talentenkrant' i.s.m. Het Belang van Limburg.

Je kan de meest recente versie steeds raadplegen via www.pxltalentenkrant.be of je klikt op één van de links hieronder om de editie per jaar te doorbladeren.

Documenten voor toelating tot opname in de DoKS

Voor meer inhoudelijke uitleg: contacteer de verantwoordelijke van je opleiding.

Vragen voor de bibliotheek hierover richt je aan bachelorproeven@pxl.be 

Bachelorproeven: versie student versie externe begeleidende brief externe
Masterproeven: versie student versie externe begeleidende brief externe
Engelse versie: n.v.t. versie externe

begeleidende brief externe

 

EndNote

Hogeschool PXL heeft een algemene licentie op EndNote, zodat alle (junior-)collega's van de hogeschool van deze software gebruik kunnen maken.

Met EndNote kan je een database bijhouden van referenties en referenties vanuit andere databases downloaden.

Meer informatie over het gebruik van EndNote vind je op deze pagina (doorscrollen naar onder => Wegwijs EndNote).