Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Bachelor- en masterproeven

 

Bachelor- en masterproeven

Digitaal in DoKS

Een groot deel van de bachelorproeven (en masterproeven voor PXL-MAD) is online beschikbaar via DoKS (Document and knowledge sharing application) => https://doks.pxl.be (of via de databankenlijst).

Hier vind je niet alleen de digitale PXL-bachelorproeven terug, maar ook een deel van de oude PHL- en Xios-eindwerken tot 2007.

Opgelet: soms staat er enkel een abstract of vind je het eindwerk zelfs helemaal niet terug. Elke bachelorproef moet namelijk 3 toelatingen krijgen: 1) van de student die het maakte, 2) van de opleiding (geslaagd met een voldoende hoog cijfer) en 3) van de eventuele externe partner. Wordt er aan één van deze 3 toelatingen niet voldaan, dan komt het eindwerk NIET in DoKS. Dit heeft immers te maken met de GDPR-richtlijnen.

Documenten voor toelating tot opname in de DoKS

Voor meer inhoudelijke uitleg: contacteer de verantwoordelijke van je opleiding.

Vragen voor de bibliotheek hierover richt je aan bachelorproeven@pxl.be 

Bachelorproeven: versie student versie externe begeleidende brief externe
Masterproeven: versie student versie externe begeleidende brief externe
Engelse versie: versie student versie externe

begeleidende brief externe

Fysiek in de bibliotheken

Daarnaast is er een beperkte collectie van fysieke bachelor- en masterproeven:

We raden aan om bacherlorproeven die je wil inkijken vooraf aan te vragen via bachelorproeven@pxl.be (vermeld duidelijk de titel, auteur en het jaar van afstuderen).

Talentenkrant

De eindwerken van de afgestudeerde studenten worden ook gebundeld in de 'Talentenkrant' i.s.m. Het Belang van Limburg.

Je kan de meest recente versie steeds raadplegen via www.pxltalentenkrant.be of je klikt op één van de links hieronder om de editie per jaar te doorbladeren.