Sociale dienst

Aanspreekpunt

Als student kan je plots geconfronteerd worden met allerlei sociale, administratieve, financiële of andere problemen. De deur van de maatschappelijk assistenten staat steeds open om te luisteren naar jouw verhaal.

Voor allerhande advies en informatie aangaande je statuut als student, kinderbijslag, werkloosheid, mutualiteit, OCMW-steun, studeren met een RVA-vrijstelling, werken als jobstudent, vakantiewerk, … kan je er steeds terecht. Je kan ook veel informatie vinden op de website www.centenvoorstudenten.be.

socialedienst@pxl.be 
tel. + 32 11 77 58 40
krista.derks@pxl.be
tel. + 32 11 77 58 43
romina.bijnens@pxl.be
tel. + 32 11 77 58 42

evelien.vanmelckebeke@pxl.be

tel. +32 11 77 58 41

Je kan ons vinden in de Elfde-Liniestraat, gebouw D, 2de verdieping.

 


De sociale dienst op de 2e verdieping is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08u.30 tot 16u.00 en op vrijdag van 8u.30 tot 12u.00.(De balie is op vrijdagnamiddag wel open.)

Ondersteuning

Je kan in de loop van het academiejaar met allerlei problemen geconfronteerd worden: stress, faalangst, conflict met ouders, persoonlijkheidsproblemen, eenzaamheid, … Met deze problemen kan je bij de sociale dienst terecht. De maatschappelijk assistenten zullen je verder begeleiden en ondersteunen in je zoektocht naar een oplossing.

Indien nodig zullen de maatschappelijk assistenten je doorverwijzen naar de juiste dienst binnen het uitgebreide hulpverleningsnetwerk in onze provincie (en eventueel daarbuiten). Indien een doorverwijzing naar professionele hulp nodig is, zal de sociale dienst je steeds financieel ondersteunen.

Financiële tussenkomst

Moeilijkheden om je studies te financieren? Misschien kom je wel in aanmerking voor een tussenkomst van Hogeschool PXL. Na een grondig financieel onderzoek gaan wij kijken wat de mogelijkheden zijn. Zo zijn er tussenkomsten op studiereizen, openbaar vervoer, op kot gaan, PXL laptop,...

De documenten en attesten die je moet verzamelen voor het financieel onderzoek staan op het aanvraagformulier 'Financiële Tussenkomst' vermeld, dat per mail bezorgd mag worden aan onze diensten. Zorg er hierbij wel voor dat er geen enkel document in je mail ontbreekt. Je kan het aanvraagformulier via deze link downloaden. Alle documenten mogen samen met dit aanvraagformulier bezorgd worden via socialedienst@pxl.be!

Opgelet, deze financiële tussenkomst heeft niets te maken met een beurs of studietoelage van de Vlaamse Overheid.

Meer info via:

socialedienst@pxl.be 
tel. + 32 11 77 58 40
krista.derks@pxl.be
tel. + 32 11 77 58 43
romina.bijnens@pxl.be
tel. + 32 11 77 58 42

evelien.vanmelckebeke@pxl.be

tel. +32 11 77 58 41

StudiebeursEen studiebeurs of een studietoelage is een financiering van de Vlaamse Overheid. Meer info vind je hier. Je kan ook altijd terecht bij de sociale dienst voor individuele vragen.

Doorverwijzing

Wil je graag met iemand praten onafhankelijk van de onderwijsinstelling?

FAQ

 • Wat is een studietoelage?

  Een studietoelage is de financiële steun van de Vlaamse Overheid om de studiekosten te helpen dragen. Een studietoelage kan worden toegekend vanaf 27 opgenomen studiepunten in diplomacontract met uitzondering van het diplomajaar.

 • Kom ik in aanmerking voor een studietoelage?

  Er zijn drie voorwaarden waaraan je moet voldoen: nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol. Voldoe je aan alle voorwaarden dan kom je in aanmerking voor een studietoelage en betaal je minder inschrijvingsgeld.

 • Hoe kan ik een aanvraag indienen?

  De aanvraag gebeurt volledig digitaal, via http://www.studietoelagen.be/ Kllik op online diensten. Hiervoor heb je wel een Token, een elektronische identiteitskaartlezer of een It's Me-account nodig.

 • Wanneer moet mijn aanvraag ingediend worden?

  Je kan een aanvraag indienen vanaf 1 augustus t.e.m. 31 mei. Indien je hierbij hulp nodig hebt, kan terecht bij de sociale dienst van Studentenvoorzieningen.

  Best vraag je de studietoelage zo snel mogelijk aan.

 • Kan ik een voorschot krijgen op mijn studietoelage?

  Veel studenten krijgen hun studietoelage pas uitbetaald in loop van het academiejaar. De meeste kosten vallen echter in het begin van het academiejaar, wat tot financiële moeilijkheden kan leiden. In afwachting van de uitbetaling van je studietoelage kan je op de sociale dienst van Studentenvoorzieningen een renteloos voorschot verkrijgen.

 • Moet ik mijn studietoelage terugbetalen als ik minder studiepunten opneem of stop met studeren?

  Het aantal studiepunten dat op 30 juni van het huidige academiejaar als opgenomen wordt beschouwd, is bepalend voor je studietoelage. Wijzigingen of stopzetting in de loop van het academiejaar kunnen dus aanleiding geven tot gedeeltelijke of gehele terugvordering van je studietoelage.

 

 

 

Contactpersonen

{this.field(title)}

Romina Bijnens


diensthoofd studentenvoorzieningen

+32 11 77 58 42

+32 479 88 52 49

romina.bijnens@pxl.be
{this.field(title)}

Krista Derks


medewerker Studentenvoorzieningen

+32 11 77 58 43

+32 488 35 47 53

krista.derks@pxl.be
{this.field(title)}

Evelien Van Melckebeke


medewerker Studentenvoorzieningen

+32 11 77 58 41

evelien.vanmelckebeke@pxl.be