PXL

Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

FAQ Toekomstige studenten

Geen makkelijke periode voor jongeren om een studiekeuze te maken.

Het is moeilijk om de sfeer op te snuiven, er is minder contact met leerkrachten, leeftijdsgenoten, mensen uit het werkveld, …

Jullie zitten met veel vragen die we hier graag één voor één beantwoorden.

FAQ Studiekeuze

 • Ik weet helemaal nog niet wat ik wil studeren?

  Op de webpagina www.pxl.be/studiekeuze vind je al heel wat tips en tricks om met je studiekeuze aan de slag te gaan. Als je er niet alleen uit geraakt, dan kan je gebruik maken van ons uitgebreid begeleidingsaanbod, individueel of in groep. Wil je deelnemen aan een online workshop? Contacteer dan anneleen.huisman@pxl.be.

 • Wat is het verschil tussen een graduaats- en een bacheloropleiding?

  Graduaten zijn erg praktijkgericht en kort. Ze stomen je klaar om een specifiek beroep uit te oefenen. De focus ligt vooral op praktijk en 'leren doen'. Zo spendeer je een derde van je programma aan werkplekleren. De leerstof wordt in kleinere hoeveelheden aangeboden en heeft steeds een rechtstreekse link met de praktijk. Omdat praktijkervaring de bovenhand heeft, ligt er meer nadruk op 'inoefenen'. Dit maakt van een graduaat ook een makkelijkere opstap naar een geslaagde studiecarrière. Ook wie in het middelbaar niet echt heeft leren studeren, kan via een graduaat het hoger onderwijs instappen.

  Een professionele bachelor is de perfecte mix van theorie en praktijk. Tijdens je opleiding krijg je een brede algemene vorming en kennisverdieping binnen je vakgebied. Je mag de theorie meteen in de praktijk brengen door middel van (groeps)projecten, praktijkcolleges, bedrijfsbezoeken, stages, bachelorproef, ... Met een bachelordiploma ben je dus zeer gegeerd op de arbeidsmarkt.

 • Wat is het verschil tussen een hogeschool en een universiteit?

  Verschillende soorten instellingen bieden in Vlaanderen opleidingen in het hoger onderwijs aan. De bekendste instellingen zijn de hogescholen en de universiteiten.
  De hogeschool biedt graduaatsopleidingen en professionele bacheleropleidingen aan. De universiteit biedt academische bachelor- en masteropleidingen aan, alsook doctoraatsopleidingen.

  Daarnaast zijn er er nog Schools of Arts. Dit zijn instellingen die academische kunstopleidingen aanbieden. PXL-MAD School of Arts biedt ook deze academische kunstopleidingen aan.

 • Hoe kan ik een 'gevoel' krijgen bij een richting / opleiding?

  Er zijn heel wat manieren om de richting in de diepte te verkennen:

  • praten met huidige studenten
  • praten met oud-studenten
  • meelopen met iemand die in het werkveld staat
  • praten met lectoren / opleidingsverantwoordelijken
  • bezoek aan de campus (indien de coronamaatregelen dit toelaten)
  • snuffelen in boeken
  • deelnemen aan openlesdagen en infodagen
  • filmpjes bekijken van minicolleges of voorstellingen van opleidingen.
 • Hoe belangrijk is je vooropleiding in functie van je studiekeuze?

  Je vooropleiding is maar een van de voorspellers van je later studiesucces. Om je een idee te geven hoe studenten het in een opleiding doen vanuit een bepaalde vooropleiding, kan je hier een kijkje nemen, maar daarnaast zijn dit ook nog beïnvloedende factoren gelegen bij de student: motivatie, studievaardigheden, ambitie, aanpassingsvermorgen, doorzettingsvermogen, plannen, geloof in eigen kunnen, …

 • Mijn zoon heeft heel wat moeite met Frans. In welke opleiding komt er veel Frans voor?

  Opleidingen waarin Frans aan bod komt zijn de bacheloropleidingen in de departementen PXL-Business, PXL-Media & Tourism en PXL-Education (lager onderwijs / secundair onderwijs als onderwijsvak). In het departement PXL-Green & Tech zijn er ook opleidingen met Frans (bv. Bouw).

 • Welke opleiding kan ik volgen na STW?

  Als je ter inspiratie de meest gekozen opleidingen na eender welke opleiding in het secundair onderwijs wil zien, dan vind je dat op de website van de onderwijskiezer, waar je trouwens ook het studierendement per opleiding kan bekijken. Maar in de eerste plaats is het belangrijk dat de studierichting die je zal kiezen, aansluit bij de je interesses.

 • Kan je Vroedkunde en Verpleegkunde combineren?

  Sinds academiejaar 2018-2019 kan elke student met een diploma Bachelor in de Vroedkunde de bacheloropleiding Verpleegkunde (240 studiepunten) aanvatten met een automatische studieduurverkorting van 120 studiepunten, en dit op basis van EVK (Elders Verworven Kwalificaties), namelijk het eerder behaalde diploma als vroedvrouw. Dus nog twee jaar extra (vijf jaar in totaal). Omgekeerd kan het behalen van een diploma Bachelor in de Verpleegkunde na een bacheloropleiding Vroedkunde ook: neem hiervoor contact op met de opleidingsverantwoordelijke. Je kan dus beide opleidingen na elkaar doen, maar tegelijk is niet mogelijk.

 • Hoe belangrijk is Frans in de opleiding lager onderwijs?

  Het is een van de leergebieden die je moet beheersen. Het is dus even belangrijk als Nederlands, wiskunde, LO, muzische vorming, … Een goede basiskennis is nodig, dus als je al enkele jaren geen Frans meer had, zal je stevig moeten bijwerken. De instaptoets Frans geeft informatie over je startniveau en wat verwacht wordt bij de start. Indien nodig kan je opfriscursussen, remediëringslessen en/of een online zelfstudiepakket doorlopen om tekorten weg te werken.

 • Kan je taalvakken in de hogeschool vergelijken met taalvakken in het secundair onderwijs?

  Neen, maar het is wel afhankelijk van de opleiding. Voor leraar lager onderwijs bv. is het meer dan dat. In een lerarenopleiding moet je de taal niet enkel beheersen, maar ze ook kunnen onderwijzen. In bv. de departementen PXL-Business of PXL-Media & Tourism kunnen we zeggen dat de taalvakken in het hoger onderwijs meer toegespitst zijn op de opleiding die je volgt. In het secundair onderwijs is dit meer algemeen. Je zal in de opleiding marketing bv. bezig zijn met handelscorrespondentie en marketingtermen in de verschillende talen, maar geen roman gaan vertalen. 

 • Mijn dochter heeft interesse in verschillende culturen en wil graag naar het buitenland. Zijn er opleidingen die hierop gericht zijn?

  Op de website van de onderwijskiezer kan je je interessegebieden aanvinken en zie je nadien welke opleidingen in het hoger onderwijs gelinkt zijn aan jouw interesses. (Kijk rechtsboven: start explorer.)
  In elke richting heb je de mogelijkheid om een buitenlandse ervaring op te doen. Je kan in het buitenland stage lopen of studeren. Op  deze pagina vind je alvast een eerste overzicht van alle mogelijkheden.

 • Hoe kunnen we best zoeken naar de mogelijke opleidingen i.v.m. chemie (of een ander onderwijsvak)?

  Op de website van de onderwijskiezer kan je zoeken op schoolvakken en zie je nadien welke opleidingen gelinkt zijn aan jouw favoriete schoolvak.

FAQ Inschrijvingen

 • Vanaf wanneer kan ik me komen inschrijven aan Hogeschool PXL?

  De voorinschrijvingen zijn gestart op 18 november 2020, dus dat kan nu reeds online gebeuren. Officiëel kan je pas inschrijven nadat je het diploma secundair onderwijs hebt behaald; de inschrijvingen starten bij ons op maandag 5 juli 2021.
  Wil je nu inschrijven? Klik hier.

 • Maak ik kans op een studiebeurs en hoe kan ik die aanvragen?

  Een studiebeurs, ook wel studietoelage genoemd, wordt door de Vlaamse overheid berekend op het inkomen van je ouders. Je zal moeten aangeven (op basis van de belastingaangifte) hoeveel je ouders in het voorgaande jaar verdiend hebben. Je aanvraag moet je indienen op de website van de Vlaamse overheid, maar de sociale dienst van Hogeschool PXL helpt hier zeker bij. Daarnaast kan je ook een STUVO-toelage aanvragen bij de sociale dienst. Meer info vind je op de webpagina's van onze studentenvoorzieningen.

 • Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld?

  Dat bedrag is hetzelfde aan elke Vlaamse hogeschool of universiteit en hangt af van het feit of je recht hebt op een studiebeurs. 

  Zonder studiefinanciering betaal je in academiejaar 2021-2022 voor een diploma- of creditcontract van 60 studiepunten € 961,90. Een bijna-beursstudent betaalt € 505,90. Beursstudenten betalen een bedrag van € 113,20.

 • Wat als mijn leerkrediet op is en ik nog niet alle vakken afgelegd heb?

  Je leerkrediet wordt door Hogeschool PXL streng bewaakt. Dit wil zeggen dat je maar mag inschrijven voor het aantal studiepunten dat je nog leerkrediet hebt. Als je bv. nog 30 leerkredietpunten hebt, mag je nog maar voor 30 studiepunten inschrijven. Als je slaagt op je vakken, dan krijg je dat leerkrediet terug en kan je verder blijven studeren. Je komt enkel in de problemen als je niet slaagt, want dan krijg je geen leerkrediet terug. In Hogeschool PXL wordt hoogst uitzonderlijk toelating gegeven om een negatief leerkrediet te hebben (bv. wanneer student effectief op afstuderen staat).

 • Kan ik inschrijven na een zesde jaar BSO of doe ik best eerst mijn zevende jaar?

  Best wel. Je krijgt pas je diploma secundair onderwijs als je het zevende jaar BSO behaald hebt. Je hebt in principe een diploma secundair onderwijs nodig om in te stromen in een graduaatsopleiding. Je kan ervoor kiezen om de toelatingsproef voor de graduaten af te leggen, maar dat mag je enkel als je 18 jaar bent (voldaan aan de leerplicht).

 • Kan ik na het eerste semester uitschrijven in een bacheloropleiding en omschakelen naar een graduaat?

  Ja, maar mogelijks kan je bepaalde vakken (bv. werkplekleren) dan niet opnemen omdat dat jaarvakken zijn. Goed bevragen bij de graduaatsopleiding dus!

 • Kan ik vanuit mijn Nederlandse HAVO-, VWO- of MBO4-opleiding studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen?

  Met een VWO-diploma kan je starten in een professionele bacheloropleiding, een academische bacheloropleiding of een graduaatsopleiding.
  Met een getuigschrift van propedeuse kan je starten in een professionele bacheloropleiding en een academische bacheloropleiding.
  Met een MBO4-diploma kan je starten in een professionele bacheloropleiding en een graduaatsopleiding.
  Met een HAVO-diploma kan je starten in een graduaatsopleiding.
  Nieuw is dat nu ook afgestudeerden met een HAVO-diploma (op voorwaarde dat de student in Nederland gedomicilieerd is) kunnen inschrijven aan Hogeschool PXL. Als havist kan je op twee jaar een graduaatsdiploma behalen en daarna via een vervolgtraject van ongeveer anderhalf jaar afstuderen als professionele bachelor. Op die manier is het dus mogelijk om als havist (met domicilie in Nederland) door te stromen naar een professionele bacheloropleiding zonder propedeuse. Voor heel wat opleidingen kan je dit traject afleggen in 3,5 jaar en dus sneller dan in Nederland.

  Meer info over studeren in Vlaanderen als Nederlander vind je hier.

FAQ Studeren in Hogeschool PXL

 • Wanneer start het academiejaar?

  Op maandag 20 september 2021 is de officiële start. Het is mogelijk dat er kort daarvoor introductiedagen worden georganiseerd.

 • Kan ik topsport combineren met mijn studies aan Hogeschool PXL?

  Om je te helpen je studie en je topsport te combineren, kan je op basis van je topsportstatuut bepaalde faciliteiten aanvragen. Deze faciliteiten kunnen betrekking hebben op onderwijsactiviteiten (bv. een soepelere regeling voor afwezigheden, aangepaste regeling voor stages, alternatieve vormen voor onderwijs- en studieactiviteiten, …), op examens (bv. spreiding van examens, andere vorm van examens, langer mogen doorwerken, …) of op hulpmiddelen (bv. alternatieve mogelijkheid om colleges in te halen via Blackboard, …).

  Meer informatie op www.pxl.be/topsport.

 • Ik heb dyslexie en wil leraar worden. Is dat een probleem?

  Voor lager en secundair onderwijs: dat hangt af van de mate waarin je dit kan compenseren. Voor examens en opdrachten op de hogeschool kunnen we faciliteiten voorzien. Je stageschool (zowel de leerkracht die je begeleidt als de leerlingen) mag het evenwel niet merken. Lesvoorbereidingen, werkblaadjes of notities op het bord moeten foutloos zijn. Je moet ook in staat zijn om spelfouten van de leerlingen op te merken.

 • Hoe leggen we contact met de hogeschool om GON-begeleiding te bespreken?

  Een studie in het hoger onderwijs is een hele uitdaging. Sommige studenten ondervinden bijkomende moeilijkheden of kunnen extra ondersteuning gebruiken. Bepaalde omstandigheden kunnen voor knelpunten zorgen tijdens je studieloopbaan. Een bepaalde functiebeperking laat je bijvoorbeeld niet toe deel te nemen aan een onderwijsactiviteit. Daarom voorzien we in Hogeschool PXL faciliteiten voor studenten met een statuut. Neem zeker al vóór je inschrijving contact op met Sofie Leekens, coördinator studentenondersteuning en zorg, +32 11 77 57 73, +32 494 87 80 58, sofie.leekens@pxl.be.

 • Krijg je in de lerarenopleiding een stageplaats toegewezen?

  In het eerste jaar zoeken wij voor jou een stageplaats, in overleg met jou. De stagescholen van jaar 2 en 3 moet je zelf zoeken.

 • Moet je in het graduaat zelf een werkplek zoeken voor het ervaringsleren?

  Hogeschool PXL heeft een heel uitgebreid netwerk van partners die met veel plezier aan onze studenten een werkplek aanbieden. Wij organiseren in het begin van het academiejaar een 'handshake'-event waar bedrijven en instellingen met de studenten kunnen kennismaken, maar uiteraard mag je ook zelf zoeken naar een geschikte werkplek.

 • Moet ik bij een graduaatsopleiding steeds op dezelfde werkplek blijven?

  Idealiter blijf je gedurende anderhalf jaar op dezelfde werkplek. Moest je toch verschillende werkplekken willen uitproberen, dan raden we je aan om voor Werkplekleren 2 (in je eerste jaar) een andere werkplek te kiezen zodat je in je volledige tweede jaar op dezelfde plaats kan blijven.

 • Hoeveel uur les heb ik in de lerarenopleiding?

  In de lerarenopleiding lager onderwijs is dat ongeveer 20 uur. Tel daarbovenop nog eens 20 uur voor het maken van taken, voorbereiden van lessen en dergelijke meer.
  Voor werkstudenten is dat ongeveer 6 uur. Het avondtraject is bedoeld voor wie werk en studie combineert of bv. voor topsporters. De uiteindelijke werkdruk is dezelfde als in het dagtraject, maar het aantal lessen is beperkter. Het aandeel zelfstudie is dus veel groter.

  Het aantal uren les kan sterk verschillen per opleiding. Bevraag dit zeker tijdens de infodagen. 

FAQ Aanbod Hogeschool PXL

 • Waarom zou ik kiezen voor Hogeschool PXL?

  Er zijn wel 1.001 redenen denkbaar waarom je zou kiezen voor Hogeschool PXL. We hebben ze gebundeld in vijf troeven.

  Troef 1 Kwalitatief hoogstaand onderwijs
  Een fantastisch kwaliteitsrapport, ons sterk onderwijsconcept, afstuderen met de X-factor.

  Troef 2: De hogeschool met het netwerk
  Een groot sociaal netwerk, structureel partnership met VOKA-KvK Limburg, allianties met andere hoger onderwijsinstellingen voor een authentieke leeromgeving, uitstekende (start)positie op de arbeidsmarkt voor onze junior-collega’s.

  Troef 3: Sterke begeleiding van alle studenten
  Maximaal inzetten op studentenbegeleiding, individuele begeleiding, begeleiding in groep, studentpoints, faciliteiten.

  Troef 4: Een fantastische studententijd
  Cultuur, studentenleven, topsport, studenten-ondernemers, catering, en zoveel meer.

  Troef 5: Naar het buitenland
  Studeren in het buitenland, stage in het buitenland, over de taalgrens, kort naar het buitenland, een beurs voor je buitenlandavontuur.

 • Is Hogeschool PXL gemeenschapsonderwijs of katholiek onderwijs?

  Geen van beide eigenlijk. Hogeschool PXL is een zelfstandige - sui generis - hogeschool, niet gebonden aan een onderwijsnet. Door ons actief pluralistisch karakter werkt Hogeschool PXL samen met alle onderwijsnetten. In de lerarenopleiding is er wel de mogelijkheid om extra vakken op te nemen waardoor je leerkracht godsdienst / zedenleer kan worden.

 • Waar kan ik meer informatie vinden over een bepaalde opleiding?

  Deze informatie vind je op meerdere plaatsen:

 • Heeft Hogeschool PXL ook avondonderwijs?

  Ja hoor, er is een hele lijst opleidingen die je ook ’s avonds kan volgen:

  • Accounting administration in avondonderwijs
  • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs (Leraar lager onderwijs): avondtraject
  • Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijsVerpleegkunde in avondonderwijs en Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs
  • Bedrijfsmanagement (allround) voor werkstudenten
  • Elektromechanische systemen in avondonderwijs
  • Hernieuwbare energiesystemen in avondonderwijs
  • Informatica (Systemen en netwerken) in avondonderwijs
  • Juridisch-administratieve ondersteuning in avondonderwijs
  • Marketing- en communicatiesupport in avondonderwijs
  • Programmeren in avondonderwijs
  • Transport en logistiek in avondonderwijs.

  Daarnaast worden er ook nog heel wat postgraduaten ’s avonds georganiseerd: bekijk de postgraduaten hier.

 • Wat houdt de opleiding Bedrijfsmanagement allround in?

  Wanneer je je diploma van deze opleiding op zak hebt, beschik je over alle competenties op het vlak van marketing, logistiek, finance, IT en verzekeringen om van je eigen onderneming een succes te maken, of om breed inzetbaar te zijn in een kmo. Je krijgt een brede mix van opleidingsonderdelen: HRM, marketing,ondernemingsrecht, kmo-management, ... Je leert je eigen ondernemingsplan schrijven.

 • Kan ik in Hogeschool PXL vastgoed studeren?

  Bij ons is dat een keuzetraject bij de afstudeerrichtingen van de bacheloropleiding Bedrijfsmanagement (departement PXL-Business) én een postgraduaat. Het is dus geen zelfstandige opleiding. Dit keuzetraject combineer je met een  afstudeerrichting. Welke daarvoor de beste is, hangt af van waar je interesses liggen (commerciële aspecten = Marketing, juridische aspecten = Rechtspraktijk, cijferaspect = Accountancy-fiscaliteit, verzekering en bank = Financie- en verzekeringswezen).

 • Kan ik in Hogeschool PXL sportmanagement studeren?

  Sportmanagement is bij ons een keuzetraject bij de afstudeerrichtingen van de bacheloropleiding Bedrijfsmanagement van het departement PXL-Business. Net als bij de vorige vraag hangt het vooral af van de interesses welke de beste combinatie vormt.

 • Is een graduaat hetzelfde als HBO5?

  De HBO5-opleidingen die vóór 2019 door de Centra voor Volwassenenonderwijs georganiseerd werden, worden nu door hogescholen ingericht en noemen we graduaatsopleidingen. De enige uitzondering is HBO5 Verpleegkunde, dat bestaat nog en wordt georganiseerd door het secundair onderwijs. 

FAQ Studentenvoorzieningen

FAQ Kennismaken met Hogeschool PXL

 • Kan ik naar een infodag komen?

  Wij organiseren elk jaar meerdere infodagen waarop je kan komen kennismaken met de hogeschool, de lectoren/docenten en opleidingshoofden, de sfeer opsnuiven en een babbeltje maken met de huidige studenten. Door de coronapandemie is dit tot nu toe online, zo snel het weer mag kan je ons op de campus bezoeken op volgende data: 

  Zaterdag 13 maart 2021 van 10.00 - 14.00 uur
  Zaterdag 24 april 2021 van 10.00 - 14.00 uur
  Dinsdag 6 juli 2021 van 15.00 - 20.00 uur
  Zaterdag 11 september 2021 van 9.00 - 14.00 uur

  Schrijf je nu al in voor de infodag! Klik hier

 • Kan ik naar openlesdagen komen?

  Onze volgende (online) openlesdagen staan ingepland op woensdagnamiddag 31 maart 2021 en woensdagnamiddag 5 mei 2021. Hou vanaf begin maart zeker deze link in de gaten: www.pxl.be/openlesdagen.

 • Hoe wordt er lesgegeven?

  Dankzij de online minicolleges kan je in een mum van tijd een goed beeld krijgen van de opleidingen en de manier van lesgeven. Je vindt ze hier.

 • Hoe kan ik de sfeer van Hogeschool PXL opsnuiven?

  In Hogeschool PXL is er élke dag iets te beleven. Volg de avonturen van onze studenten, lectoren/docenten en medewerkers op sociale media!  Kijk eens op InstagramFacebookLinkedin, Snapchat, TwitterYoutube, ...

FAQ Examens

 • Wanneer heb ik examens in Hogeschool PXL: na zes weken, na een half jaar of na een trimester?

  Op dit vlak zijn er nogal wat verschillen tussen de departementen. Het hangt dus af van welke opleiding je wil volgen. Wanneer de examenperiodes zijn, kan je terugvinden in de opleidingsbrochure en op www.pxl.be/opleidingen. Kijk bij de opleiding van je keuze in de rubriek 'Programma' en ga dan naar de link jaarplanning.

 • Voor hoeveel telt het examen mee in je eindresultaat?

  Dat verschilt van vak tot vak. Je kan dit checken in de ECTS-fiches van je opleiding. In zo’n fiche wordt beschreven wat de inhoud van een opleidingsonderdeel is, welke onderwijsleeractiviteiten bij dit vak horen (denk aan een taak, stage, les, leermateriaal, …) en hoe dit onderdeel geëvalueerd zal worden. Zie bij www.pxl.be/opleidingen.

 • Ik heb gehoord dat je toch nog gedelibereerd kan worden bij een 9/20 en het vak niet opnieuw moet doen. Klopt dat?

  Ja, dat kan, onder bepaalde voorwaarden. Elke instelling heeft in zijn Onderwijs- en Examenreglement een regeling om studievoortgang te bewaken. De voortgangscommissie kan eventuele tekorten delibereren.

  Opleidingsonderdelen met een resultaat van minder dan 8/20 komen niet in aanmerking voor deliberatie. Het maximaal aantal gewogen tekortpunten dat gedelibereerd wordt, hangt ook af van de zwaarte van het opleidingspakket. Voor een pakket van 60 studiepunten bedraagt dat maximum bijvoorbeeld 12 (per jaar). De tekorten worden gezamenlijk gedelibereerd; ze worden met andere woorden allemaal of niet gedelibereerd.

  Dit is heel kort samengevat: je kan alle details voor de regeling in onze hogeschool vinden in dit document. Heb je hier nog vragen over, dan kan je contact opnemen met studievoortgang@pxl.be.

 • Wat houdt een graduaats- of een bachelorproef in? Is dat te vergelijken met een GIP?

  In de graduaatsproef lossen studenten een probleem uit de beroepspraktijk op, meestal een probleem dat op hun eigen werkplek speelt. De graduaatsproef resulteert in:

  • een beschrijving en analyse van het onderwerp
  • een probleemanalyse
  • een bruikbaar verbetervoorstel in de vorm van een advies
  • een beschrijving van de voordelen van het verbetervoorstel.

  De bachelorproef is een proef ter afsluiting van een professioneel gerichte bacheloropleiding. De proef vertrekt vanuit een heldere en onderbouwde probleemstelling of onderzoeksvraag, die waar mogelijk in een internationaal perspectief wordt geplaatst.

  Een masterproef is een werkstuk waarmee je een masteropleiding afrondt. Je toont ermee dat je beschikt over analytisch en synthetisch vermogen, en over een zelfstandig vermogen (universiteit) of het vermogen om een kunstzinnige schepping te creëren (School of Arts).

FAQ Wat na de opleiding?

FAQ Corona