Financiering?

Financiering

De aankoop van een laptop maakt een behoorlijke hap in een studentenbudget. Als je de PXL-laptop koopt, zijn er verschillende betalingsmogelijkheden. Je kunt het volledige bedrag meteen betalen of je kunt de laptop betalen in termijnen.

Als je in termijnen betaalt, neemt Hogeschool PXL de intrestlast voor zijn rekening. Je krijgt met andere woorden een intrestvrije lening.

De software en de verzekering moet je wel contant betalen. Afbetaling is dus enkel mogelijk op het toestel zelf.

Let wel: Er is slechts één toestel financierbaar per student per academiejaar.

Betaling gespreid over

Maandelijkse afbetaling Lenovo
(€ 835) 

Maandelijkse afbetaling Apple
(€1674)

6 maanden € 139,17 € 279,00
10 maanden € 83,50 € 167,40

Voor de betaling in termijnen doet Hogeschool PXL een beroep op een kredietmaatschappij. Vóór je een laptop kunt bestellen, moet daarom een beperkt kredietonderzoek gebeuren. Je kan je aanvraag doen bij inschrijving. De financiële dienst van onze hogeschool bezorgt je aanvraag aan de kredietmaatschappij en verwittigt je ook als je aanvraag aanvaard is.

Je kan het aanvraagformulier hier downloaden en volledig ingevuld, voorzien van een kopie (recto-verso) van het paspoort van de personen die financieel verantwoordelijk voor jou zijn, meebrengen als je je komt inschrijven. Aanvragen die ingeleverd worden in juli zullen pas verwerkt worden vanaf 12 augustus 2019.

Tenzij je zelf over een gewaarborgd inkomen beschikt, moet de overeenkomst met de kredietmaatschappij ondertekend worden door je ouder(s) of de persoon die financieel verantwoordelijk voor je is.

Als wij ons onderwijs zo organiseren dat iedereen een laptop moet hebben, dan willen wij ook bijkomende inspanningen doen voor wie het echt moeilijk heeft. De Dienst studentenvoorzieningen van de hogeschool kan aangepaste faciliteiten verlenen. Dat gebeurt altijd na een individuele aanvraag en na onderzoek van het dossier.

OPGELET: een financiering aanvragen kan je maar doen tot eind december 2019!

De sociale dienst biedt hulp

Hogeschool PXL biedt je de mogelijkheid om een laptop op afbetaling te kopen.

Mocht dat om welke reden dan ook in jouw situatie nog geen haalbare oplossing zijn, dan kan de Dienst studentenvoorzieningen je misschien helpen. De dienst hanteert verschillende interventieformules, afhankelijk van het probleem.

Een interventie van Studentenvoorzieningen is altijd een gepersonaliseerde interventie. Dat betekent dat de dienst altijd eerst je precieze situatie zal onderzoeken, en met name een financiële interventie afhankelijk zal maken van je financiële situatie.

Mocht je de tussenkomst van de dienst wensen, dan kom je best langs op de dienst studentenvoorzieningen (onthaalbalie gelijkvloers Blok D).

Wat als ik stop met studeren?

Er is ons veel aan gelegen dat iedereen aan zijn opleiding begint met een laptop zonder dat dat echt financieel pijn doet. Onze inspanningen zijn wel beperkt tot de mensen die echt nog studeren aan Hogeschool PXL. Mocht je onverhoopt met je studies stoppen, komt er ook een einde aan een aantal faciliteiten.

Je wil de laptop misschien houden. Dat kan zonder meer. Als je de laptop betaalt via een contract met de kredietmaatschappij waarmee de hogeschool een overeenkomst afgesloten heeft, is de verdere afbetaling een zaak tussen jou en de kredietmaatschappij.

Als je afbetalingsfaciliteiten hebt gekregen van de hogeschool zelf (wat zou kunnen in het geval de kredietmaatschappij je aanvraag heeft afgewezen), dan komt er met je uitschrijving een einde aan die faciliteiten. Het nog verschuldigde bedrag zal je bij je vertrek moeten betalen.

Hogeschool PXL kan geen laptops terugkopen.