Studeren in het buitenland

Je denkt eraan om in het buitenland te gaan studeren? Zeker doen! Je leert er enorm van bij op persoonlijk vlak, op vlak van zelfstandigheid, je talenkennis gaat erop vooruit, je leert leven en werken in een internationale en interculturele omgeving, het verruimt je blik op de wereld, het zet je opleiding in een internationaal licht, het is een voorbereiding op een mogelijke internationaal gerichte carrière, ... Een internationale ervaring tijdens je opleiding is zonder twijfel een extra troef op je cv als je straks begint te solliciteren.

Is een internationale studieperiode te lang? Heel wat opleidingen organiseren korte mobiliteiten tijdens het academiejaar: intensieve programma's waarbij je in een internationaal team een bepaald topic bestudeert, uitwisselingsweken, studiereizen, ... Je hoort er zeker van tijdens je studies. En misschien beslis je na zo'n korte mobiliteit om toch naar het buitenland te trekken voor je studie!

Tijdens je studies aan Hogeschool PXL studeren aan een hogeschool in het buitenland? Dat kan! Je studeert voor één semester in het buitenland, en aan het einde van je internationale studieperiode worden de resultaten die je daar behaalt, aan Hogeschool PXL verrekend.
Onze hogeschool heeft samenwerkingsakkoorden met een 100-tal internationale partners: Partnerhogescholen
Welke locaties voor jou in aanmerking komen hangt af van je studiegebied. 

Voor een uitwisseling binnen Europa van minstens 3 maanden kan je een Erasmusbeurs aanvragen, buiten Europa jammer genoeg niet.
Heb je interesse, contacteer dan zo snel mogelijk de departementaal coördinator internationalisering. Hij/zij kan je op de hoogte brengen van de gang van zaken voor jouw opleiding en je bijstaan in de realisatie van je internationale plannen.

Erasmus Study: studeren in Europa

Voor een buitenlandse studieperiode binnen Europa kan je een Erasmusbeurs aanvragen. Je blijft gewoon ingeschreven aan Hogeschool PXL en moet geen inschrijvingsgeld aan de gastinstelling betalen. Aan het einde van je internationale periode worden je behaalde resultaten aan Hogeschool PXL verrekend.

Voorwaarden Erasmus Study

 • De gastuniversiteit of hogeschool heeft een Erasmus Charter (ECHE).
 •  PXL heeft een interinstitutioneel akkoord met de gastinstelling, voor jouw studiegebied.
 • De studieperiode duurt minimum 2 maanden en maximum 12 maanden.
 • Inclusief deze internationale studieperiode overschrijd je de maximum periode van 12 maanden Erasmus niet.
 • Tijdens de buitenlandse studieperiode ben je ingeschreven aan PXL met een diploma- of creditcontract.
 • Je verblijft in het gastland tijdens je studieperiode; d.w.z. dat je niet elke dag naar huis gaat.
 • Je studieperiode vindt niet plaats in het land waar je de nationaliteit van hebt en woont (bv. een Nederlander met een adres in Nederland kan geen Erasmus beurs krijgen voor een studieperiode in Nederland).
 • Voorwaarde PXL voor internationale studie: Voor je naar het buitenland vertrekt heb je de eerste trajectschijf afgerond, en ben je voor 60SP geslaagd of getolereerd.

Beursbedragen

Op basis van ranking worden de aan Hogeschool PXL toegekende Erasmusbeurzen verdeeld. Meer details over de ranking kan je terugvinden in het onderwijsreglement. Houd er rekening mee dat je met een Erasmusbeurs nooit de volledige extra kosten van je buitenlands verblijf zal kunnen betalen.

Onderstaande voorlopige bedragen werden gecommuniceerd door het nationaal agentschap. Ze hangen af van het land van bestemming (groep 1, groep 2 of groep 3) en of je een studietoelage van de Vlaamse gemeenschap ontvangt of niet.

Beursbedragen per maand 2019-2020

Land gastinstelling Studenten zonder studietoelage Vlaamse gemeenschap  Studenten met studietoelage Vlaamse gemeenschap
Groep 1 € 379 € 529

Groep 2

€ 329 € 479
Groep 3 € 279 € 429

Land gastinstelling of stageplaats 2019-2020

Groep

Land
Groep 1 UK, FI, SE, DK, IE, NO, LI, IS, LU

Groep 2

ES, DE, NL, BE, PT, GR, CY, FR, IT, MT, AT 
Groep 3 PL, RO, HU, LT, SK, BG, LV, EE, MK, TR, SI, HR, CZ

Richtlijnen Erasmus Study beurzen
Informatiefiche Erasmus Study

Erasmus Belgica: studeren over de taalgrens

Is het buitenland niets voor jou, maar wil je toch iets extra aan je diploma geven en je kennis van het Frans verbeteren, dan kan je gaan studeren in Wallonië. Voor een studieperiode over de taalgrens bestaat een beursprogramma dat equivalent is aan Erasmus: Erasmus Belgica. De voorwaarden en procedures zijn dezelfde als voor het gewone Erasmus programma.

Beursbedragen Erasmus Belgica

 • € 100 forfaitair
 • € 100/maand als je kan aantonen dat je in de andere gemeenschap verblijft (en dus niet elke dag naar huis komt)

Richtlijnen Erasmus Belgica beurzen
Informatiefiche Erasmus Belgica Study

Magellan: studeren in de VS

Via het Magellan netwerk kan je gedurende een semester studeren aan een hogeschool of universiteit in de VS. De mogelijke bestemmingen hangen af van je studiegebied. Voor een Magellan uitwisseling kan je geen beurs ontvangen.
Lees zorgvuldig de richtlijnen Magellan.

Informatiefiche Magellan Exchange

Andere mogelijkheden

Wil je buiten Europa studeren? Net als bij Erasmus is dit enkel mogelijk naar een hogeschool of universiteit waarmee Hogeschool PXL een bilateraal akkoord heeft.

Beursprogramma's

Studeren buiten Europa is meestal zonder een beurs. Onder bepaalde voorwaarden kan je een aanvraag indienen voor een specifieke of generieke beurs van de Vlaamse overheid.

Taalondersteuning

Studenten die hun talenkennis nog wat willen opfrissen alvorens naar het buitenland te vertrekken kunnen gratis deelnemen aan een voorbereidende taalcursus Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Portugees of Pools.

Bekijk het volledige aanbod en de voorwaarden in onze brochure Taalondersteuning voor studenten met internationale plannen.  

Meer informatie

Wil je meer weten over studeren en stage in het buitenland?

Check dan even dit PDF-bestand voor een mobiliteit tijdens het academiejaar 2020-2021.
Check dan even dit PDF-bestand voor een mobiliteit tijdens het academiejaar 2021-2022.

Andere mogelijkheden om je internationale plannen vorm te geven:

 • Klik hier voor informatie voor jongeren met buitenlandplannen.
 • Klik hier voor alle informatie over studeren in het buitenland.