Procedure

Deadlines

Deadlines voor een mobiliteit in het academiejaar 2021-2022
Deadlines
voor een mobiliteit in het academiejaar 2020-2021

Voorinschrijving

Bij de voorinschrijving hoeft je bestemming nog niet vast te liggen. Je geeft aan of je liefst wil studeren of stage lopen in het buitenland (of beide) en of je voorkeur hebt voor een bepaalde regio. Deze voorinschrijving is niet bindend, maar wel verplicht.

Deadline: 1 februari
Link: voorinschrijving voor een mobiliteit in 2021-2022

Kandidaatstelling

Bij de kandidaatstelling moet je aangeven of je op stage wil gaan of studeren in het buitenland, via welk uitwisselingsprogramma en in welke periode. Bij studeren in het buitenland moet je hierbij ook de bestemming kiezen, waarbij je enkele voorkeuren moet aangeven. Check de voorwaarden van jouw departement in de handleiding.

Deadline:

  • 1 maart voor mobiliteit in semester 1 of mobiliteit in semester 2 met een aanvraag voor een generieke of specifieke beurs
  • 1 mei voor mobiliteit in semester 2

Handleiding kandidaatstelling
Handleiding kandidaatstelling PXL-Healthcare, deadline 5 januari
Handleiding kandidaatstelling PXL-Social Work, deadline 1 maart
Link: kandidaatstelling (nomination form)

Aanvraagdossier Mobility Online

Na toewijzing aan het uitwisselingsprogramma moet je je aanvraagdossier (application form en andere documenten) verder in orde brengen in Mobility Online.

Deadlines: check hier de deadlines per uitwisselingsprogramma.

Handleiding aanvraagdossier Mobility Online 20-21
Link: dossier Mobility Online (voor studenten met een mobiliteit in 2020-2021)

Aanvraagdossier beurs

Erasmus (Belgica) beurs
De aanvraag voor een Erasmus (Belgica) beurs maakt deel uit van je aanvraagdossier in Mobility Online. Je moet hiervoor geen extra dossier indienen.
Richtlijnen Erasmus beurs.
Richtlijnen Erasmus Belgica beurs.

VLIR-UOS reisbeurs
Volg de richtlijnen VLIR-UOS reisbeurs voor het aanvragen van een reisbeurs.

Generieke beurs
Volg de richtlijnen Generieke Beurs voor het aanvragen van een Generieke Beurs van de Vlaamse Overheid.

Specifieke beurs
Volg de richtlijnen Specifieke Beurs voor het aanvragen van een Specifieke Beurs van de Vlaamse Overheid.

Omzetting resultaten

In het buitenland behaalde resultaten worden omgerekend volgens de ECTS grading scales. Ingeval van niet slagen in de eerste examenkans, legt de student zijn tweede examenkans (indien van toepassing) eveneens af aan de gastinstelling. Dit gebeurt volgens de regels van de gastinstelling.

ECTS grading table PXL

 ECTS grade  Definitie  Score PXL
 A  hoogste 10% van de geslaagden  17
 B   volgende 25%  15  
 C   volgende 30%  13 
 D   volgende 25%  11 
 E  laagste 10% van de geslaagden  10  
 FX    klein tekort  8-9 
 F   groot tekort  0-7 

Taalondersteuning

Studenten die hun talenkennis nog wat willen opfrissen alvorens naar het buitenland te vertrekken kunnen gratis deelnemen aan een voorbereidende taalcursus Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Portugees of Pools.

Bekijk het volledige aanbod en de voorwaarden in de brochure Taalondersteuning voor studenten met buitenlandplannen

Schrijf je hier in voor Summer School English 2020. Deadline: 20 augustus 2020

Meer informatie

Wil je meer weten over studeren en stage in het buitenland? Check dan volgende brochure