Stage in het buitenland

Je denkt eraan om op internationale stage te gaan? Zeker doen! Je leert er enorm van bij op persoonlijk vlak, op vlak van zelfstandigheid, je talenkennis gaat erop vooruit, je leert leven en werken in een internationale en interculturele omgeving, het verruimt je blik op de wereld, het zet je opleiding in een internationaal licht, het is een voorbereiding op een mogelijke internationaal getinte carrière, ... Een internationale ervaring tijdens je opleiding is zonder twijfel een extra troef op je cv als je straks begint te solliciteren.

Is een internationale stage te lang? Heel wat opleidingen organiseren korte mobiliteiten tijdens het academiejaar: intensieve programma's waarbij je in een internationaal team een bepaald topic bestudeert, uitwisselingsweken, studiereizen, ... Je hoort er zeker van tijdens je studies. En misschien beslis je na zo'n korte mobiliteit om toch naar het buitenland te trekken voor je stage!

Je kan ervoor kiezen om je opleidingsstage in een bedrijf of organisatie in het buitenland te doen. Sommige opleidingen hebben een vaste lijst internationale stageplaatsen. Bij andere opleidingen moet je zelf op zoek naar een geschikte stageplaats. Voor stages van minstens 2 maanden binnen Europa kan je een Erasmusbeurs aanvragen.

Heb je interesse, contacteer dan zo snel mogelijk de departementaal coördinator internationalisering. Hij/zij kan je op de hoogte brengen van de gang van zaken voor jouw opleiding en je bijstaan in de realisatie van je internationale plannen.

Erasmus Placement: stage in Europa

Voor een internationale stage in Europa kan je een Erasmusbeurs aanvragen: Erasmus Placement.

Voorwaarden Erasmus Placement

 • Je loopt stage in een Europees bedrijf of een Europese organisatie.
 • De stage duurt minimum 2 maanden, maximum 12 maanden.
 • Inclusief deze internationale stage overschrijd je de maximum periode van 12 maanden Erasmus niet.
 • Tijdens de buitenlandse studieperiode ben je ingeschreven aan PXL met een diploma- of creditcontract.
 • Je verblijft in het gastland tijdens je stage; d.w.z. dat je niet elke dag naar huis gaat.
 • Je stage vindt niet plaats in het land waar je de nationaliteit van hebt en waar je woont (bv. een Nederlander met adres in Nederland kan geen Erasmus beurs krijgen voor een stage in Nederland).
 • Voorwaarde PXL voor internationale stages: Voor je naar het buitenland vertrekt heb je de eerste trajectschijf succesvol afgerond, en voldoe je aan de voorwaarden voor stage van de opleiding (raadpleeg de voorwaarden van de opleiding via Blackboard).

Beursbedragen

Op basis van ranking worden de aan Hogeschool PXL toegekende Erasmusbeurzen verdeeld. Meer details over de ranking kan je terugvinden in het onderwijsreglement. Houd er rekening mee dat je met een Erasmusbeurs nooit de volledige extra kosten van je buitenlands verblijf zal kunnen betalen.

Onderstaande voorlopige bedragen werden gecommuniceerd door het nationaal agentschap. Ze hangen af van het land van bestemming (groep 1, groep 2 of groep 3).

Beursbedragen per maand 2019-2020

Land gastinstelling Studenten zonder studietoelage Vlaamse Gemeenschap Studenten met studietoelage Vlaamse Gemeenschap
Groep 1 € 479 € 529

Groep 2

€ 429 € 479
Groep 3 € 379 € 429

Land gastinstelling of stageplaats 2019-2020

Groep Land
Groep 1 UK, FI, SE, DK,IE, NO, LI, IS, LU

Groep 2

ES, DE, NL, BE, PT, GR, CY, FR, IT, AT, MT
Groep 3 PL, RO, HU, LT, SK, BG, LV, EE, MK, TR, SI, HR, CZ

Richtlijnen Erasmus Placement beurzen
Informatiefiche Erasmus Placement

Reisbeurs VLIR-UOS: ontwikkelingsrelevante stage in het Zuiden

Ben je geïnteresseerd in de Noord-Zuid thematiek, dan kan je kiezen voor een ontwikkelingsrelevante stage in het Zuiden. Hogeschool PXL is actief in verscheidene ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.

Voor een stage in een ontwikkelingsland kan je een reisbeurs aanvragen van VLIR-UOS. Het gaat om een vast totaalbedrag van €1000, waarmee je een deel van je reiskosten kan betalen.

Jammer genoeg zijn er niet zoveel VLIR-UOS reisbeurzen beschikbaar. We zijn dan ook niet in de mogelijkheid om alle studenten die naar het Zuiden gaan, een beurs toe te kennen. Voor de verdeling van deze beurzen gebeurt een selectie door de hogeschool en de associatie AUHL.

Reisbeurs VLIR-UOS

Voorwaarden:

 • De stage duurt minstens 4 weken.
 • Het gaat om een ontwikkelingsrelevante stage.
 • Ter plaatse werk je samen met een lokale organisatie: NGO, school, ziekenhuis, universiteit, ...
 • Het land van bestemming staat op de landenlijst van VLIR-UOS.
 • Tijdens de buitenlandse stage ben je ingeschreven aan Hogeschool PXL.
 • Voorwaarde Hogeschool PXL voor internationale stages: Voor je naar het buitenland vertrekt heb je de eerste trajectschijf succesvol afgerond, en voldoe je aan de voorwaarden voor stage van de opleiding (raadpleeg de voorwaarden van de opleiding via Blackboard).

Richtlijnen reisbeurs VLIR-UOS
Informatiefiche reisbeurs VLIR-UOS
Voorbeeld aanvraagformulier VLIR-UOS
Handleiding databank VLIR-UOS

Landenlijst 

Voor 2020 komen de volgende landen in aanmerking voor een reisbeurs van VLIR-UOS.

Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, Guinee, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Zuid-Afrika

Azië: Cambodja, Filippijnen, Indonesië, Palestijnse gebieden, Vietnam.

Latijns-Amerika: Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Peru.

Klik hier voor de meest actuele informatie en formulieren.

Erasmus Belgica: over de taalgrens

Is het buitenland niets voor jou, maar wil je toch iets extra aan je diploma geven en je kennis van het Frans verbeteren, dan kan je gaan studeren of stage doen in Wallonië. Voor een studie- of stageperiode over de taalgrens bestaat een beursprogramma dat equivalent is aan Erasmus: Erasmus Belgica. De voorwaarden en procedures zijn dezelfde als voor het gewone Erasmusprogramma.

Beursbedragen Erasmus Belgica

 • € 100 forfaitair
 • € 100/maand als je kan aantonen dat je in de andere gemeenschap verblijft (en dus niet elke dag naar huis komt)

Richtlijnen Erasmus Belgica beurzen
Informatiefiche Erasmus Belgica Placement

Andere stagemogelijkheden

Op stage gaan buiten Europa is meestal zonder een beurs. Voorbeelden:

 • Je gaat een stage doen in de VS.
 • Je doet een stage binnen Europa van minder dan 2 maanden.
 • Je loopt een stage in Maastricht en komt elke dag naar huis.
 • ...

Informatiefiche Non Erasmus Placement zonder beurs

Onder bepaalde voorwaarden kan je een aanvraag indienen voor een specifieke of generieke beurs van de Vlaamse overheid.

Stage na afstuderen

Ben je bijna afgestudeerd en heb je zin in een buitenlands avontuur, ga dan voor een internationale stage na afstuderen!

Reconfirm biedt je de mogelijkheid om na afstuderen op stage te gaan met een Erasmus+ beurs. De voorwaarde is dat de stage plaatsvindt in één van de EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Turkije en FYROM-landen en dat de stage min. 2 maanden duurt. De maximale duur van de stage is 12 maanden.

Geïnteresseerde studenten stellen zich vóór afstuderen rechtstreeks kandidaat via Reconfirm, d.w.z. voor bekendmaking van de eindresultaten. Registreren na afstuderen is niet mogelijk. De beurzen worden verstrekt via het ‘eerst komt, eerst maalt principe’ na het vervolledigen van het aanvraagdossier.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken en contacteren van de stageplaats, de beursaanvraag en de bijhorende administratie. Alle communicatie verloopt rechtstreeks via Reconfirm. Alle info en voorwaarden vind je terug op de website van Reconfirm.

Raadpleeg hier de handleiding voor een Erasmus+ stage na afstuderen.

TAALONDERSTEUNING

Studenten die hun talenkennis nog wat willen opfrissen alvorens naar het buitenland te vertrekken kunnen gratis deelnemen aan een voorbereidende taalcursus Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Portugees of Pools.

Bekijk het volledige aanbod en de voorwaarden in onze brochure Taalondersteuning voor studenten met internationale plannen.

Meer informatie

Wil je meer weten over studeren en stage in het buitenland?

Check dan even dit PDF-bestand voor een mobiliteit tijdens het academiejaar 2020-2021.
Check dan even dit PDF-bestand voor een mobiliteit tijdens het academiejaar 2021-2022.

Zoek je andere mogelijkheden om je internationale plannen vorm te geven?

 • Klik hier voor informatie voor jongeren met buitenlandplannen
 • Klik hier voor alle informatie over stage in het buitenland