PXL-Level 5

HBO5

HBO5 staat voor het hoger beroepsonderwijs (niveau 5). Dit is een onderwijsniveau dat zich situeert tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de bacheloropleidingen (niveau 6). Het maakt deel uit van het hoger onderwijs. HBO5- of graduaatsopleidingen zijn 2- of 3-jarige opleidingen. Aan het einde van een HBO5-opleiding ontvang je het diploma van Gegradueerde. Daarna kun je of gaan werken en/of verder studeren aan een bacheloropleiding (via een vervolgtraject).

PXL-Level 5

Voor de organisatie van HBO5-opleidingen, ook wel graduaatsopleidingen genoemd, heeft Hogeschool PXL een samenwerkingsverband: PXL-Level 5. De volgende partnerinstellingen maken deel uit van het samenwerkingsverband PXL-Level 5: Hogeschool PXL, PCVO Limburg, CVO-STEP en PIVH.

Voor wie?

Een divers publiek kan starten aan een HBO5-opleiding: jongeren die hun middelbaar (beroeps, technisch of algemeen secundair) afgerond hebben, studenten die voor flexibel en praktijkgericht onderwijs kiezen, werkzoekenden en mensen die al werken.

Troeven

 • Sterk gericht op de arbeidsmarkt
 • Praktijkgericht, leren op de werkplek
 • Flexibel (studiepakket en duur), meerdere startmomenten
 • Overdag, ’s avonds of in het weekend
 • Vaak in modules. Je kan ook een of meerdere modules kiezen, waar je dan een deelcertificaat voor behaalt
 • Combineerbaar met werk of andere activiteiten
 • Afstandsonderwijs voor sommige modules
 • Bij het succesvol afronden van een opleiding, ontvang je een ‘Graduaat’, een erkend diploma voor het hoger onderwijs. Hiermee kan je direct aan het werk of je studeert verder, bijvoorbeeld een aansluitende bachelor, via een aanvullingstraject

Verschil met bacheloropleidingen

HBO5 Bachelor
 • Verricht eerder uitvoerend werk
 • Leiding geven aan kleine groepen
 • Intern communiceren
 • Binnen de geijkte kaders denken
 • Problemen benoemen
 • Praktijkgericht opleiding
 • Eerder beleidsmatige werkzaamheden
 • Geeft leiding aan grotere groepen
 • Intern en extern communiceren
 • Out-of-the-box-denken
 • Problemen onderzoeken
 • Meer algemene, brede opleiding
   

Opleidingen

Een overzicht van de opleidingen van PXL-Level 5 vind je in de brochure onderaan deze pagina..

Partnerinstellingen van Hogeschool PXL

CVO STEP PCVO Limburg PIVH

CVO STEP

www.cvo-step.be

Tel. + 32 11 42 90 17

PCVO Limburg

www.pcvolimburg.be

Tel. + 32 89 77 09 55

PIVH

www.pivh.be

Tel. + 32 11 26 05 10

Inschrijvingsgeld

Je betaalt 1,50 euro inschrijvingsgeld per lestijd met een maximaal totaalbedrag van 600 euro per jaar. Naast inschrijvingsgeld, betaal je ook cursusgeld.

Afhankelijk van je sociaal statuut kom je in aanmerking voor (gedeeltelijke) vrijstelling van je inschrijvingsgeld. In een aantal gevallen kan je rekenen op terugbetaling via de KMO-portefeuille, VDAB (opleidingskosten) of een studielening. Jongeren kunnen onder bepaalde voorwaarden hun recht op kinderbijslag behouden.

Voor HBO5-verpleegkunde is er geen inschrijvingsgeld.

Contact PXL-Level 5

level5@pxl.be

Telefoon: + 32 11 77 55 26

Leerladder

 
NIveau 1 Lager onderwijs
Niveau 2 Basiseducatie of 4e jaar Beroepsonderwijs
Niveau 3 6e jaar Beroepssecundair onderwijs
Niveau 4 Secundair onderwijs
Niveau 5 Gegradueerde (HBO5)
Niveau 6 Bachelor
NIveau 7 Master
Niveau 8 Doctor

Brochure

Brochure PXL-Level 5

Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden.