Onze kwaliteit

Onze kwaliteit

De opleiding elektromechanica met de afstudeerrichtingen onderhoudstechnologie en klimatisering volgt systematisch haar kengetallen op en houdt rekening met de tevredenheid van studenten en personeel. Consulteer het overzicht van de meest recente kengetallen van de opleiding.

De opleiding wordt regelmatig onderworpen aan een externe opleidingsbeoordeling waarin een onafhankelijke externe commissie de kwaliteit van de opleiding beoordeelt.

Kwaliteitstoets 2

Het kwaliteitszorgsysteem voor opleidingen van Hogeschool PXL is erop gericht de opleidingen te ondersteunen bij voortgaande kwaliteitsverbeteringen én op het versterken van de kwaliteitscultuur. Het systeem is ontwikkeld naar aanleiding van de wijzigingen in het visitatie en accreditatiestelsel in Vlaanderen. De opleiding Elektromechanica, met de afstudeerrichtingen onderhoudstechnologie en klimatisering was de eerste opleiding binnen Hogeschool PXL die volgens het nieuwe systeem van interne kwaliteitszorg werd bezocht in de vorm van een pilot. In dit kader heeft een commissie de opleiding op 1 en 2 maart 2016 bezocht, waarbij een viertal kwaliteitskenmerken zijn beoordeeld.

Twee kwaliteitskenmerken zijn gekozen door de opleiding, namelijk (KK4) programma en (KK5) krachtige leeromgeving. De commissie heeft in aansluiting hierop gekozen voor de kwaliteitskenmerken (KK3) evaluatie en (KK8) gerealiseerd niveau.

De commissie is als volgt samengesteld:

Veronique Janssen, diensthoofd kwaliteitszorg was secretaris van de commissie. De dienst kwaliteitszorg heeft de kwaliteitstoets praktisch organisatorisch voorbereid.

Deze rapportage bestaat uit twee delen, namelijk een algemene beschouwing over de opleiding, gevolgd door het onderbouwd oordeel van de commissie op de vier kwaliteitskenmerken.

De commissie heeft een oordeel uitgesproken over volgende kwaliteitskenmerken:

De externe commissie heeft geoordeeld dat de opleiding deze kenmerken behaald heeft.

Personeelsleden kunnen hier meer informatie raadplegen.

Hogeschool PXL

Ook de kwaliteit van Hogeschool PXL wordt regelmatig door een onafhankelijke externe commissie beoordeeld. Lees meer over het positieve rapport van Hogeschool PXL in de instellingsreview en het kwaliteitszorgsysteem voor opleidingen van Hogeschool PXL