Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Centrum Digitaal Leren

Het Centrum Digitaal Leren is de hotspot van Hogeschool PXL voor alles wat de digitalisering van het onderwijs aangaat. Het expertiscentrum  houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek, (internationale) projecten, adviesverlening en vorming binnen het brede thema van ‘digitaal leren’. Het eerste werkgebied van dit expertisecentrum is Hogeschool PXL zelf, maar het centrum staat ook ten dienste van andere onderwijsniveaus (kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs).  

Dit expertisecentrum is gehuisvest in PXL-Research en maakt er gebruik van een prachtig ‘living lab’ waarin livestreams, VR-lessen, kennisclips, seminars, etc. ontwikkeld en uitgevoerd worden. In een unieke samenwerking met het expertisecentrum PXL-Smart ICT zien er ook nieuwe educatieve technologieën het levenslicht.  

Het Centrum Digitaal Leren heeft zo een unieke positie in Vlaanderen.  

 
 
 
 
 
 
 

Expertise

  • onderzoek en ontwikkeling van VR in de vorm van 360°-videolessen
  • begeleiding in digitale leerstrategieën
  • ontwikkeling van digitale innoverende leermaterialen
  • onderzoek en ontwikkeling van educatieve technologieën
  • begeleiding in schoolontwikkeling rond digitaal leren
 
 
 
 
 
 
 

Output

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Contact

Wouter Hustinx
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 56 08