Competent in de zorg

PXL Zorginnovatie biedt professionaliseringstrajecten voor zorgprofessionals. Wij beogen competentieontwikkeling via professionele tools, blended learning en E-learning én vorming op maat. Dit alles leidt tot kwaliteitsverbetering in de zorg, grotere patiëntveiligheid en grotere werktevredenheid onder zorgprofessionals.

De meeste topics bouwen voort op de opgebouwde expertise op vlak van zorgeloos wonen en arbeid en participatie, maar ook thema's als leiderschap, transmurale zorg en zorgpaden, interdisciplinair werkplekleren maken deel uit van ons aanbod.

 

  • Blended en E-learning
  • Professionele tools
  • Vorming op maat