Frame

FRAME focust op onconventionele vormen van kennisoverdracht die leiden tot nieuwe denkkaders voor beelden en ruimtes. We richten ons hierbij niet enkel op het artistieke resultaat en theoretisering, maar ook op de medium specifieke poëtica’s, procedés en methodes waarmee het werk tot stand is gekomen. De artistieke praktijk zelf is een substantieel onderdeel van het onderzoek, als een vorm van denken in en door beelden en ruimtes. De focus ligt niet enkel schilderijen, tekeningen, foto’s, maar ook installaties, sculpturen, interieurs, gebouwen, landschappen, literaire teksten, zelfs metaforen en filosofische concepten als cruciale verbeeldingen van de werkelijkheid, als beeldende kunst.

 

Ontdek hier waar FRAME nog meer voor staat.