MANUFrACTURE

De actuele hertaling van traditionele artistieke vormen, materialen, technieken, functies en/of concepten en de cruciale rol van hedendaagse kunst als weerbarstige stoorzender is wat de onderzoekers van MANUFrACTURE verbindt. Dit speerpunt verenigt onderzoek naar en met artistieke objecten die zich begeven op het raakvlak tussen de vrije kunst, het objet d’art, en design. Daarbij wordt ambacht(elijkheid), gekenmerkt door métier, het manuele, uniciteit en tactiliteit, gecombineerd met het artistieke of met industriële processen en praktijken.

Naast het eindproduct is ook het creatieproces zelf van belang, met aandacht voor de actieve wisselwerking tussen materialisatie en idee als ontwerpmethode. Het lichaam fungeert daarbij dikwijls als betekenisverlener en als drager van een tacit knowledge of specifiek ‘geheugen’ voor handelingen tijdens de creatie. Niet enkel het perfecte wordt beoogd, ook de breuk, het kwetsbare of het gebrek kunnen een inspiratiebron vormen of veruitwendigd worden.

Ontdek hier waar MANUFracture voor staat.