Gezin en samenleving

Het onderzoek van expertisecel PXL Social Work-Research focust binnen het domein "Gezin en Samenleving" op :

 

  • nieuwe gezinsvormen en ouderschapstypes in relatie tot andere domeinen van het maatschappelijke leven
  • kwetsbare groepen en armoede
  • vermaatschappelijking van de zorg