Leren in een digitale wereld

  • De doeltreffende inzet van ICT in onderwijs- en leerprocessen
  • Het gebruik van tablets voor de realisatie van differentiatie en inclusie
  • Flexibilisering van onderwijs en opleiding door het gebruik van ICT
  • Innovatieve vormen van levenslang leren met gebruik van ICT
  • Ontwikkeling van innovatieve elektronische leeromgevingen
  • Ontwikkeling en valorisatie van serious games
  • Uitwerken van een ICT-beleid in scholen