LSM Innovatiebeleid

Missie LSM

Limburg als voorsprongregio en Sterk Merk. Een evenwichtige ontwikkeling van Limburg bevorderen ... dat is de missie van LSM.

LSM financiert niet-rendementsgebonden projecten.

LSM staat in voor de projectfinanciering van initiatieven die een bijdrage leveren aan de evenwichtige ontwikkeling van de provincie Limburg inzake tewerkstelling, mobiliteit, innovatie, wonen, zorg en gezondheidsvoorzieningen, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, milieu, toerisme en culturele aangelegenheden.

De versterking van de euregionale samenwerking met de aangrenzende regio’s is voor LSM eveneens een belangrijke prioriteit.

http://www.stichtinglsm.be

Actiepunten PXL

Met het LSM-project zetten we in op 5 acties:

1. Het faciliteren van onderzoekssamenwerking met bedrijven inzonderheid KMO’s
2. De begeleiding van concrete samenwerkingen met bedrijven en onderzoeksinstellingen
3. Businessdevelopment
4. Internationalisering in het kader van de Euregio
5. Samenwerking met werkgeversorganisaties, innovatiecentra, Tech Transfer van Uhasselt, Associatie Universiteit hogescholen Limburg, ander hogescholen inzonderheid het onderhouden van het netwerk

 

Projectpromotor: Provincie Limburg Afdeling Economie

Projectcoördinator:
Evi Knuts

Totaal budget: € 100.000

Startdatum- einddatum: 01/10/2011 - 31/08/2013

Financiers: Provincie Limburg

 

Actiepunten PXL Fase 2

Het project Innovatiebeleid – Fase II bouwt voort op de realisaties van het LSM-project 156 Innovatiebeleid en speelt nog meer doelgericht in op de alsmaar toenemende vraag naar laagdrempelige advies- en dienstverlening omtrent groei- en innovatievraagstukken van kmo’s en organisaties.

 

Dit project beoogt:

 

1. vernieuwing van de externe communicatie over het vernieuwde expertisedienstverleningsaanbod van de PXL dat uitgewerkt werd in het kader van het  strategisch speerpuntenbeleid voor onderzoek en dienstverlening voor de periode 2015-2020

2.  efficiënte business development en accountmanagement, gefundeerd op een bij socio-economische behoeften aansluitend speerpuntenbeleid.


Totaal budget: € 43.000


Startdatum- einddatum: 01/02/2015 - 29/02/2016


 

 

 

Contactpersoon

Evi Knuts

Evi Knuts


onderzoekshoofd

+32 11 77 56 66

+32 479 28 48 23

evi.knuts@pxl.be