Subsidiekanalen

PXL-Research als innovatieversneller en subsidiepartner

Bedrijven met groeiambities of innovatieve plannen zijn steeds op zoek naar verbetering. Ze streven naar betere producten, betere processen en betere dienstverlening, en dat met één doel voor ogen: nog meer tevreden klanten.


PXL-Research helpt u graag verder in uw zoektocht naar de meest geschikte maatwerkoplossing voor uw bedrijf. PXL-onderzoekers hebben een stevige reputatie opgebouwd in zowel 1-op-1 begeleiding van bedrijven als in collectieve begeleiding van ondernemingen die samen een innovatietraject willen aangaan. PXL-Research brengt een ruim netwerk van innovatiegedreven bedrijven en interessante partners zoals het VLAIO-team bedrijfstrajecten binnen handbereik. Onze onderzoekers zijn ervaren in het opzetten van subsidieprojecten en zoeken graag mee naar het meest geschikte co-creatietraject of de juiste begeleiding op maat van uw bedrijf.


De overheid biedt heel wat ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven die voor onderzoek en innovatie wensen samen te werken met kennisinstellingen. Zo zijn er diverse mogelijkheden via de Provincie Limburg, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en zelfs de Europese Commissie. Elk kanaal heeft haar eigen modaliteiten (aanvraagdocumenten, procedures, timing) en mogelijkheden (inhoudelijk kader, maximumbedrag, maximumsteunpercentage).


Wij denken daarom graag actief met u mee over de volgende aspecten:
• aftoetsen of het idee of project in aanmerking komt voor een (vorm van) innovatiesubsidies
• selectie van het juiste subsidiekanaal
• begeleiding bij het uitschrijven en indienen van een samenwerkingsproject


Onze begeleiding is kosteloos en gebeurt in strikt vertrouwen. Meer weten over deze dienstverlening en ons kennisaanbod? Contacteer ons vrijblijvend en wij geven met plezier een extra woordje uitleg.

Provincie Limburg

Een greep uit de Vlaamse bedrijfssubsidies (VLAIO)

 • KMO-portefeuille: Een maatregel met financiële steun voor ondernemers die opleidingen willen volgen en adviezen wensen in te winnen Lees meer
 • Ontwikkelingsproject: Subsidie voor innovaties die een sleutelrol spelen in de realisatie van een business case die je bedrijf kan versterken.   Lees meer
 • KMO-Groeisubsidie: Voor kmo's die een strategische groeisprong willen realiseren door inkopen van advies of aanwerving van een strategisch medewerker Lees meer
 • Strategische transformatiesteun: Subsidie voor investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject Lees meer
 • COOCK: Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding/-transfer (COOCK)’ voor groepen van ondernemingen uit het hele innovatiespectrum (trekkers, early adopters, vroege/late volgers). De focus ligt op kmo’s, maar ook grote (niet O&O-intensieve) ondernemingen kunnen deelnemen om de introductie van technologie en/of kennis te versnellen en zo onderzoeksresultaten te valoriseren binnen hun bedrijf Lees meer
 • TETRA-projecten: meerdere bedrijven stappen in een toegepast innovatietraject met één of meerdere hogescholen, relatief sterke focus op technologie  lees meer

Ontdek alles over de VLAIO-bedrijfssubsidies in de VLAIO-subsidiebank.

Europese subsidiekanalen:

 • EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Doelstelling 2-programma (Vlaanderen, Agentschap Ondernemen & Innoveren): Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's.    Lees meer
 • INTERREG VA-programma’s (provincie Limburg in Euregio Maas-Rijn en Grensregio Vlaanderen-Nederland): programma’s om innovatiegerichte projecten te financieren waarbij grensoverschrijdende samenwerking het operationeel kader vormt
 • INTERREG VB-programma Noordwest-Europa (contactpunt Vlaanderen – VLAIO): vergelijkbaar programma als de euregionale trajecten, maar dan in een groter programmagebied en transnationale samenwerking als kader  Lees meer
 • HORIZON 2020: het 8ste Kaderprogramma voor Wetenschappelijk Onderzoek (Europese Commissie): 80 miljard euro voor min of meer elk inhoudelijk domein waar onderzoek verricht kan worden met zowel focus op eerder fundamenteel onderzoek als toegepast onderzoek en samenwerking met bedrijven; vrijwel steeds vanuit een transnationaal partnership  Lees meer
 • Europees Sociaal Fonds (ESF): steun voor projecten met focus op sociaal ondernemerschap, vorming, integratie op de arbeidsmarkt, sociale inclusie, sociale innovatie, gelijke kansen, diversiteit op de werkvloer en transnationale samenwerking  Lees meer