Knippenberg E*, Spooren A*. Opportunities of markerless motion detection systems for use in neurological rehabilitation: A qualitative study on

Knippenberg E*, Spooren A* (2016). Opportunities of markerless motion detection systems for use in neurological rehabilitation: A qualitative study on patient and therapist perspective. COTEC-ENOTHE congres, 14-18 juni 2016, Galway, (Ireland)

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2016


Medewerkers

Knippenberg E*, Spooren A*