Bastaits, K., Pasteels, I.* & Mortelmans, D. Effectiveness of the KIES program for children after a parental divorce.

Bastaits, K., Pasteels, I.* & Mortelmans, D. (2016). Effectiveness of the KIES program for children after a parental divorce. Paper presented on the European Divorce Research Conference, The 14th Meeting of the European Network

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2016


Medewerkers

Bastaits, K.,  Pasteels, I. & Mortelmans, D.