Bastaits, K., Pasteels, I.* & Mortelmans, D. Family trajectories and children’s well-being.

Bastaits, K., Pasteels, I.* & Mortelmans, D. (2016). Family trajectories and children’s well-being. Paper presented on the European Divorce Research Conference, The 14th Meeting of the European Network for the Sociological and Demographic Study

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2016


Medewerkers

Bastaits, K.,  Pasteels, I.* & Mortelmans, D.