Bastaits, K. De aanpak van sociale eenzaamheid bij ouderen: naar een globaal Limburgs plan?

Bastaits, K. (2016). De aanpak van sociale eenzaamheid bij ouderen: naar een globaal Limburgs plan? Voordracht gegeven op studienamiddag “Aanpak van sociale eenzaamheid bij senioren door lokale overheden en welzijnsorganisaties in Limburg” op 8/12/2016,

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2016


Medewerkers

Bastaits, K.