Bastaits, K. Problematische ouder-kindrelaties.

Bastaits, K. (2016). Problematische ouder-kindrelaties. Voordracht gegeven op studienamiddag “Kinderen en scheiding” op 25/11/2016, Hasselt.

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2016


Medewerkers

Bastaits, K.