Herssens J, Menchetti R, Vandenabeele F, Spooren A. Week van Universal design vanuit UD woonlabo

Herssens J, Menchetti R, Vandenabeele F, Spooren A (2016). Week van Universal design vanuit UD woonlabo, 10-14 oktober, Hasselt

Output informatie

Type

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Jaar

2016


Medewerkers

Herssens J, Menchetti R, Vandenabeele F, Spooren A