Pasteels, I. Naar een effectieve aanpak van sociale eenzaamheid bij senioren door welzijnsorganisaties en lokale overheden in Limburg. Een inv

Pasteels, I. (2016). Naar een effectieve aanpak van sociale eenzaamheid bij senioren door welzijnsorganisaties en lokale overheden in Limburg. Een inventaris van initiatieven. Onderzoeksrapport Social Work-Research.

Output informatie

Type

PWO rapport (gekoppeld aan een project)

Jaar

2016


Medewerkers

Pasteels, I.