Pasteels, I. Aanpak van sociale eenzaamheid bij senioren in welzijnsorganisaties in Limburg.

Pasteels, I. (2016). Aanpak van sociale eenzaamheid bij senioren in welzijnsorganisaties in Limburg. Paper gepresenteerd op Dag van de Sociologie, 9 juni 2016, Tilburg.

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2016


Medewerkers

Pasteels, I.