Pasteels, I. Kwalitatieve onderzoeksmethoden: Aan de slag met focusgroepen en diepte-interviews.

Pasteels, I. (2016). Kwalitatieve onderzoeksmethoden: Aan de slag met focusgroepen en diepte-interviews. Voordracht gegeven in het kader van een reeks ontmoetingsmomenten met specifieke focus op onderzoeksmethodologie op 20/10/2016, Hasselt.

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2016


Medewerkers

Pasteels, I.