Tilkin, S. Mobile Convention Paris – Demotafel wearables

Tilkin, S. (2016). Mobile Convention Paris – Demotafel wearables

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2016


Medewerkers

Tilkin, S.