Bastaits, K. Een busje vol ouders… Kinderen over de rol van stiefouders.

Bastaits, K. (2017) Een busje vol ouders… Kinderen over de rol van stiefouders. Studiedag “Ik had een conflict, het conflict heeft mij”, 19/12/2017, Hasselt, (België).

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2017


Medewerkers

Bastaits, K.