Bastaits, K. Fly the plane… Over stiefouders en nieuw samengestelde gezinnen.

Bastaits, K. (2017) Fly the plane… Over stiefouders en nieuw samengestelde gezinnen. Studiedag “Ik had een conflict, het conflict heeft mij”, 19/12/2017, Hasselt, (België).

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2017


Medewerkers

Bastaits, K.