Bastaits, K. & Pasteels, I. High-conflict divorces from a child’s perspective.

Bastaits, K. & Pasteels, I. (2017) High-conflict divorces from a child’s perspective. European Sociological Association Conference, 29/08/2017-1/09/2017, Athene, (Griekenland).

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2017


Medewerkers

Bastaits, K. & Pasteels, I.