Bastaits, K. & Pasteels, I. Family structure & children’s well-being: The mediating role of parenting.

Bastaits, K. & Pasteels, I. (2017) Family structure & children’s well-being: The mediating role of parenting. Workshop “Family Relationships in a Network Perspective”, 30/3/2017, Groningen, (Nederland).

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2017


Medewerkers

Bastaits, K. & Pasteels, I.