Froyen, H. Universal Design Today: Live and Learn.

Froyen, H. (2017). Poster Session. Universal Design Today: Live and Learn. Three-day Conference & Exhibition, Charleston Civic Center, West Virginia, USA, May 15-17, 2017.

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met extern doelpubliek en minimale vermeldig in uitnodiging of abstract

Jaar

2017


Medewerkers

Froyen, H.